Gratis online intake 085 – 401 24 53

Caroline Eggermont|MfN-registermediator

Mediation bij echtscheiding & onderwijs
Caroline Eggermont mediator
  • Sterk in ouderschapsplannen
  • Mediation samengesteld gezin
  • Ouderbemiddeling (orthopedagoog)
  • Kinderen in bemiddeling
Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!

MfN-registermediator én orthopedagoog

Caroline Eggermont heeft een achtergrond als gedragswetenschapper (orthopedagoog) en heeft zich – na de opleiding tot mediator – gespecialiseerd in scheidingsmediation, ouderschapsplannen, ouder- en kind bemiddeling en stiefouderschap. Als orthopedagoog deed zij in verschillende functies ervaring op met kinderen van 0 tot 21 jaar en hun ouders.

Echtscheiding van A tot Z geregeld

De Familiezaak Deventer staat borg voor een zorgvuldige afwikkeling van uw scheiding en een goed doordacht ouderschapsplan, dat door beide ouders wordt gedragen. Caroline reikt de noodzakelijke onderwerpen aan en zal u ook juridisch informeren. Bijvoorbeeld over voorlopige regelingen, ouderlijk gezag, het verdelen en verrekenen van bezittingen, partneralimentatie en pensioen.

Investeren in kwaliteit ouderschapsplan

Caroline maakt zich sterk voor een ouderschapsplan dat ook echt ‘werkt’ in de nieuwe situatie. Doordat alle punten van afstemming tussen de ouders van te voren worden besproken, wordt de overdracht van de ene naar de andere ouder minder beladen voor ouders én kinderen.

Ouderschapsplan aanpassen

Ook ouders die het ouderschapsplan (schriftelijk) willen bijstellen of wijzigen in kortdurende mediation zijn welkom. Al dan niet via een stiefouderschapsplan kunnen stiefouders basisafspraken voor hun samengestelde gezin vastleggen en afstemmen op de bestaande ouderschapsplannen met ex-partners. Door mediation leren zij elkaar beter kennen als ouders en voorkomen zo onzekerheid of onrust bij de kinderen. Ook de financiële of juridische aspecten van een nieuw gezin kunnen aan de orde komen.

Kinderen staan centraal

Caroline neemt als orthopedagoge ook ouders en kinderen in bemiddeling. De nieuwe verhouding als collega-ouders vraagt soms om een andere wijze van communicatie. En als kinderen hun zorgen kunnen uiten bij een vertrouwde volwassene – met inzicht in de ontwikkeling van kinderen – kan dat hen helpen de scheiding beter te begrijpen en te verwerken. 

Een cliënt uit Deventer
Ik heb de mediation als erg prettig ervaren.
Een cliënt uit Apeldoorn
We komen graag elk jaar terug voor een evaluatie van ons ouderschapsplan.
Een cliënt uit Zutphen
Deskundig en wijs, met dank.
Een cliënt uit Arnhem
Fijn dat er echt geluisterd werd.
Een cliënt uit Raalte
Fijn dat we met hulp nu toch een ouderschapsplan hebben.

De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

mediator rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland. Een mediator die door de raad wordt erkend mag zich rechtbankmediator noemen. 

De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat burgers helpt bij het vinden van oplossingen voor (juridische) problemen. Dat doet zij onder meer door mediation te subsidiëren via erkende mediators. 

nederlandse mediators vereniging logo

Met ruim 2.000 aangesloten mediators maakt de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) zich sterk voor de verdere professionalisering van het mediationvak.

Gesubsidieerde mediation (Toevoeging)

De Familiezaak Deventer staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor haar cliënten gesubsidieerde rechtsbijstand, een zgn. mediationtoevoeging, aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en eigen vermogen, betaal je dan slechts een eigen bijdrage van € 53,- of € 105,- p.p. voor de gehele mediation. Indien slechts één van beiden recht heeft op een mediationtoevoeging, betaalt de ander de helft van het uurtarief. In geval van een scheiding kom je daarnaast in aanmerking voor een korting op de griffiekosten.
Mediation op basis van uurtarief

Boven de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het reguliere uurtarief van € 145,- excl. 21% btw voor twee personen (d.w.z. € 72,50 p.p.). Het aantal bijeenkomsten hangt af van de aard van de zaak en hoe snel jullie tot overeenstemming kunnen komen. In geval van scheiding gelden daarnaast vaste bedragen voor het indienen van het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank en de griffiekosten. 

Vaste prijzen zelf betalende cliënten

Voor bepaalde zaken – zoals een ouderschapsplan – kan een vaste prijs worden overeengekomen.
Voor gesprekken met kinderen hanteren we een lager uurtarief van € 90,- excl. btw.
Ook voor stiefgezinsmediation gelden gereduceerde tarieven.

Een oriënterend gesprek (30 min.) is kosteloos.

 

 

Mijn contactgegevens

De Familiezaak Deventer, Caroline Eggermont

 

 

Telefoon

06-50 909 266

E-mail

info@defamiliezaakdeventer.nl

Website

www.defamiliezaakdeventer.nl

 

MfN mediatorcode

M13748

Kantooradres

Singel 10

7411 HV Deventer

Raalte

Passage 1a

8102 EW Raalte

Epe

Stationsstraat 25

8161 CP Epe

Rijssen

Reggesingel 44

7461 AK Rijssen

Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!