Gratis online intake 085-8081 499

Hiske Zuijderwijk|ADR-registermediator

Mediation bij echtscheiding en arbeidsconflict
  • Gespecialiseerd in kinderen
  • Alimentatie en het besteedbaar inkomen
  • Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden
  • Koophuis en hypotheek
Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!

Vanuit mijn achtergrond als schoolmaatschappelijk werker wil ik het verschil maken voor kinderen in scheidingssituaties. In eerste instantie staan de kinderen centraal, maar uiteraard zijn ook de wensen van jullie als ouders het uitgangspunt in mijn begeleiding. Als geregistreerd ADR (alternative dispute resolution) familiemediator, scheidingsspecialist en coach van het programma ‘De kinderen scheiden mee’ kan ik jullie volledig begeleiden.
Met veel passie en plezier heb ik samen met mijn collega Ancis Verweij een mediationpraktijk. Wij werken samen met andere specialisten om jullie wensen op haalbaarheid te toetsen en samen tot duurzame afspraken te komen.
Ik ben rustig, daadkrachtig en altijd gericht op de mens met zijn specifieke wensen.

Open communicatie

Het ‘verbeteren van de communicatie binnen het gezin’ heeft bij mij een belangrijke focus. Ik besteed dan ook veel aandacht aan een goede en open communicatie tussen jullie als ouders.
Achter elke emotie zit een reden, een zorg of een belang en die moet boven tafel komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk maar vaak lukt het ouders om dingen open en eerlijk naar elkaar uit te spreken, ook als de communicatie al jaren moeizaam verloopt. Het is mooi om te zien dat dit bij mij aan tafel gebeurt. Door openheid komt er meer begrip voor elkaar en ontstaat ruimte om de best passende afspraken te maken in ieders belang.

De kinderen

‘Hoe regelen we het goed voor de kinderen?’ Vaak hebben de kinderen ook wensen en ideeën over de nieuwe situatie. Daar wil ik alle ruimte voor bieden, bijvoorbeeld middels ‘kindgesprekken’ met hen. In deze gesprekken kunnen zij alles bij mij kwijt.

De kinderen kunnen ook begeleiding krijgen in een groep met leeftijdsgenoten. Zij leren hierbij onder andere beter begrijpen wat er gebeurd is en hoe zij met de situatie om kunnen gaan. Jullie als ouders krijgen handvatten om de kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen te helpen. Is er behoefte aan een mediationgesprek tussen jullie en de kinderen dan behoort dat zeker ook tot de mogelijkheden.

Als kinderen zich gehoord en gezien voelen en als zij een stem krijgen dan leidt dat vaak tot meer rust en (zelf)vertrouwen bij hen. Ik maak me daar graag sterk voor.

Aanpak

Iedere situatie is anders en daarom is ieder traject maatwerk. Ik breng jullie wensen en behoeften helder in kaart en let goed op de behoeften van het moment en in de toekomst.

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we kort jullie situatie bespreken. Tijdens de vervolggesprekken is er ruimte voor jullie persoonlijke verhaal en worden de belangen en wensen van eenieder helder. Bijvoorbeeld rondom de zorg voor de kinderen en het ouderschapsplan, de woning en de financiën. Bij het ouderschapsplan wordt de input van de kinderen zorgvuldig meegenomen en houden we rekening met de leeftijd van de kinderen en de behoeften die hieruit voortvloeien. We letten erop dat zij het in de nieuwe situatie ‘goed’ hebben bij beide ouders.
Als jullie het eens zijn over alle afspraken en de afspraken zijn haalbaar dan leg ik ze vast in een convenant. Het ouderschapsplan wordt hieraan toegevoegd. De documenten worden vervolgens bij de advocaat aangeleverd, die het verzoek tot scheiding indient bij de rechtbank.
Nadat het traject naar tevredenheid is afgerond bied ik een half jaar na de laatste afspraak een gratis follow-up gesprek aan. Ik hoor dan graag hoe het met jullie en de kinderen gaat in de nieuwe situatie en of ik nog iets voor jullie kan betekenen.

Waarom ik mediator ben

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik veel kinderen en ouders gesproken die zich in een scheidingssituatie bevonden of waarbij dit al een tijdje geleden was. Het viel me op dat de kinderen de schuld/oorzaak van de scheiding vaak bij zichzelf neerlegden en dat ze vaak het gevoel hadden een keuze te moeten maken tussen ouders. Zij hadden veel last van de verstoorde communicatie tussen hun ouders. Bij mij ontstond de diepe wens om voor alle partijen rust te creëren en het voor iedereen (met name de kinderen) goed en duurzaam te regelen.

Een cliënt uit Alphen aan den Rijn
Hiske en Ancis hebben ons deskundig, met veel empathie en ondanks dat dat soms moeilijk was heel neutraal geholpen met het opstellen van een convenant. Mede door hun hulp zijn er snel afspraken gemaakt waarmee we verder kunnen. Ook de aandacht die zij voor kinderen hebben ik dit proces is heel erg prettig en waardevol.
Een cliënt uit Zoetermeer
Het was een prettige samenwerking. Vooral de mogelijkheid om buiten kantoortijden af te spreken was erg fijn. Ieder situatie is anders. Gelukkig kregen we dan ook advies op maat.
Een cliënt uit Bleiswijk
k raad deze twee dames aan omdat ze goed werk leveren . Wat ze beloven doen ze, ze zijn professioneel, organisatorisch heel sterk . Ze zijn ook gewoon twee hele leuke, positief ingestelde vrouwen, waar je veel steun van kunt krijgen omdat ze een groot inlevingsvermogen hebben en heel ruimdenkend zijn! Scheiden is al ingewikkeld genoeg. Hoe fijn is dat als je hier wat ondersteuning bij kunt krijgen!
Een cliënt uit Zoetermeer
Zeer ervaren, betrokken en empatische vrouwen, die het belang van ouders en kinderen voorop stellen!! Een scheiding is zeer zwaar, maar door de ondersteuning van Zuijderwijk & Verweij zal het voor zowel de ouders als kinderen minder pijnlijk zijn!! Zeer zeker aan te bevelen!!

Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.

ICR (International Coaches Register) coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels | procedure vereisten en vallen onder klacht- & tuchtrecht of geschiloplossing | arbitrage.

Kennismakingsgesprek

Eerste half uur altijd gratis.

Particulier tarief

160,00 (exclusief 21% BTW) per uur per partij. 

Vaste prijs 

Pakketprijs is altijd bespreekbaar en afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Zakelijke tarief     

185,00 (exclusief 21% BTW) per uur per partij. Voor ZZP-ers reken ik een aangepast tarief.

 

 

Mijn contactgegevens

Telefoon
Gesprekslocaties

Groeneweg 2d, 2718 AA Zoetermeer

Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen aan den Rijn

Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!