Gratis online intake 085-8081 499

Peter Vossen|MfN-registermediator

Mediation bij echtscheiding en arbeidsconflict
  • Financieel expert
  • Ondernemers
  • Kinderen en het ouderschapsplan
  • Alimentatie en het besteedbaar inkomen
Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!

Ik ben als jurist afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna ik vele jaren werkzaam ben geweest in de financiële sector. Als MfN-registermediator met accreditatie familiemediation en financieel echtscheidingsadviseur begeleid ik inmiddels al tien jaar mensen bij hun scheiding.
Mijn praktijk ‘Vossen Mediation en Advies’ heb ik samen met mijn echtgenote Gozien. Zij heeft jarenlang gewerkt als hoofd van de kinderafdeling in een ziekenhuis en heeft veel ervaring op het gebied van de ouder-kindrelatie en coaching. Ook is zij gecertificeerd scheidingsmakelaar en financieel echtscheidingsadviseur. Samen hebben wij oog voor alle aspecten die bij een scheiding komen kijken.

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunnen wij u op basis van toevoeging (subsidie) van de Raad voor Rechtsbijstand van dienst zijn.

Onderliggende belangen

Een scheiding is een pijnlijke en stressvolle periode. Wij helpen u om samen tot duurzame en verantwoorde afspraken te komen die ook goed voor de kinderen zijn. Hierbij is het belangrijk om standpunten los te laten en op zoek te gaan naar de onderliggende belangen. Er is ruimte voor het persoonlijke verhaal van u beiden en de emoties die hierbij komen kijken.

Vanuit de daadwerkelijke belangen zoekt u naar de mogelijke oplossingen, in goed onderling overleg en met respect voor elkaar. Wij begeleiden bij de onderlinge communicatie, bieden overzicht, denken mee en helpen om de keuzes te maken waar u beiden echt achterstaat.

Complete begeleiding

Wij verzorgen een compleet traject om uw scheiding te regelen. Alle belangrijke zaken komen aan de orde, bijvoorbeeld de woning, alimentatie, inboedel, pensioen en de zorg voor de kinderen.

Als bankier heb ik veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf begeleid en geadviseerd. Ik kan u dan ook goed bijstaan bij ondernemerszaken, zoals de continuïteit van de onderneming(en).

Ook de fiscale en juridische vraagstukken worden geregeld. Het is niet nodig om een bezoek te brengen aan de advocaat of de rechtbank.

Aandacht voor de kinderen

Wij hebben alle aandacht voor de belangen van de kinderen en hun relatie met beide ouders. Als ouder-kindcoach begeleidt Gozien ouders in het omgaan met hun kinderen tijdens en na de scheiding. Daarbij is het belangrijk dat ook de kinderen gehoord worden. Zij praat met de kinderen en ouders over de onderlinge relatie en hoe deze voortgezet of aangepast/verbeterd kan worden voor de nieuwe situatie.

We helpen u om de kinderen zo goed mogelijk te betrekken bij het scheidingstraject. Voor hen is het fijn dat zij weten welke afspraken er gemaakt moeten worden en dat zij met wensen en ideeën kunnen komen. Wij zeggen altijd: ‘Neem de vragen en opmerkingen van de kinderen serieus. Het zal hen een gevoel van verbondenheid geven.’

Waarom ik mediator ben

Ik vind het mooi en belangrijk om mensen die samen niet meer gelukkig kunnen zijn, bij te staan in alles wat er op hen afkomt. Met onze achtergrond en expertises vullen mijn echtgenote Gozien en ik elkaar aan. Daarnaast vind ik mediation een mooie manier om tot oplossingen te komen. Mensen kunnen zelf de keuzes maken, zij hebben de regie. Bovendien is het samen toewerken naar oplossingen in ieders belang gunstig voor de onderlinge verstandhouding en het welzijn van de kinderen.

Een cliënt uit Dieren
In een scheidingssituatie is het heel prettig dat je steun krijgt van menselijke professionals die precies weten welke stappen er gezet moeten worden en je daarbij bij de hand nemen. In een scheidingsproces zijn er heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden en dat is met hulp van Gozien en Peter heel vlot gegaan. Ook het feit dat je al in korte tijd weet hoe het financiële plaatje eruit ziet was erg prettig en dat is toch belangrijk als je plannen voor de toekomst wilt en moet maken.

De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

High Trust Logo

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en mediators. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Het keurmerk Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) is een waarborg (inclusief gedragscode en klachtregeling) voor onafhankelijk en deskundig advies. Bij een financieel echtscheidingsadviseur met RFEA-stempel staat uw belang voorop.

De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat burgers helpt bij het vinden van oplossingen voor (juridische) problemen. Dat doet zij onder meer door mediation te subsidiëren via erkende mediators. 

Kennismakingsgesprek

Eerste half uur altijd gratis.

Particulier tarief

160,00 (exclusief 21% BTW) per uur per partij. 

Vaste prijs 

Pakketprijs is altijd bespreekbaar en afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Zakelijke tarief     

185,00 (exclusief 21% BTW) per uur per partij. Voor ZZP-ers reken ik een aangepast tarief.

Mijn contactgegevens

Telefoon
Gesprekslocaties

Hazelaarhof 47, 6951 NT Dieren

Ik wil gratis kennismaken
Je zit nergens aan vast!