E-mail 085-8081 499

Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Hierin spreek je af hoe de gesprekken plaatshebben. We zetten graag voor je uiteen waar je dan aan moet denken. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Mediator neutraal en onpartijdig

De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft dus geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook. Heb je echter het gevoel dat de mediator niet onpartijdig is? Wijs hem daar dan op zodat hij of zij er direct wat aan kan doen. Neutraliteit en onpartijdigheid staan namelijk altijd voorop.

terug naar boven

Geheimhouding goed geregeld in mediationovereenkomst

Een tweede belangrijk onderwerp is vertrouwelijkheid. Strikte geheimhouding is één van de belangrijkste voordelen van mediation. Als er onder partijen namelijk de angst bestaat dat er zaken kunnen uitlekken, zullen zij zich minder open opstellen. En juist dat kan zo belangrijk zijn voor het vinden van een oplossing.

terug naar boven

Vrijwilligheid

Zowel de partijen als de mediator nemen vrijwillig deel aan de mediation. Het kan zijn dat een deelnemer de mediation wil stoppen. Dat kan dan zonder opgaaf van redenen. Dwang werkt namelijk niet. 

terug naar boven

Vrijblijvend

Het vrij kunnen nadenken over oplossingen geeft mediation betekenis op een manier die echt anders is dan een reguliere procedure. Dat is dus één van de redenen waarom mediation zo veel beter werkt. De mediationovereenkomst zorgt ervoor dat je alles kunt zeggen zonder gevolgen. 

terug naar boven

Kosten mediation

De mediation kosten worden afgesproken in de mediationovereenkomst. Ook hoeveel tijd je krijgt om de facturen te betalen. 

terug naar boven

Afsluiting d.m.v. overeenkomst

Je sluit de mediation af met een getekende overeenkomst. Hierin staan de afspraken die je hebt gemaakt. Pas als je getekend hebt, kan je aan je afspraken worden gehouden. Daarvóór is alles nog steeds vrijblijvend. 

terug naar boven

Mediationovereenkomst: basis van iedere mediation

Kortom, de mediationovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Er staat duidelijk beschreven wat wel en wat niet kan. Overigens volgen wij altijd de regels van de MfN

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!