Bel zelf
085 – 401 24 53

Scheidingsconvenant

Het scheidingsconvenant  is het document waarin je alle afspraken ten aanzien van de scheiding vastlegt. Naast alle emotionele aspecten, komt er bij een scheiding ook een aantal belangrijke praktische zaken kijken. Er moeten namelijk goede afspraken gemaakt worden over de zorg voor de kinderen en de verdeling van bezittingen. De mediator helpt je met het opstellen van het scheidingsconvenant.

Gratis telefonisch advies

Inhoud scheidingsconvenant

Hoewel het scheidingsconvenant meestal slechts enkele pagina’s groot is, heeft de totstandkoming ervan vaak heel wat voeten in de aarde. De volgende aspecten zijn van belang:

  • Zorg voor de kinderen
  • Omvang van bezittingen
  • Omvang van schulden
  • Verdeling van bezittingen en schulden
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie
  • Echtelijke woning
  • Pensioenverevening

Opstellen van het scheidingsconvenant

Tijdens de mediation komen al deze aspecten uitgebreid aan bod; ieder onderwerp wordt besproken en partijen besluiten gezamenlijk hoe ermee om te gaan. Soms kan het scheidingsconvenant in één bijeenkomst worden opgesteld; in andere gevallen kost het wel vijf bijeenkomsten. Het doel van de mediation is echter altijd om in gezamenlijk overleg te komen tot een scheidingsconvenant waar beide partijen volledig achter staan. De ervaring leert dan ook dat de gemaakte afspraken in zulke gevallen het langste standhouden.

Duurzame afspraken

Het scheidingsconvenant is niet zomaar een document waarin de afspraken worden weergegeven. Als er in de toekomst meningsverschillen  of zelfs ruzie ontstaat, dan kan je altijd terugvallen op wat er formeel is vastgelegd.  Is er gedoe over de hoogte van de alimentatie? Is er onduidelijkheid over wie de notariskosten draagt van de overname van de woning? Hoe laat vindt de wisseling plaats van de kinderen op zondagavond? Allemaal zaken die zorgvuldig moeten worden opgenomen in het scheidingsconvenant.

Indien het scheidingsconvenant afspraken bevat waar jullie beiden volledig achter staan, dan is de kans veel groter dat er in de toekomst geen ruzie over ontstaat. Dat is precies de toegevoegde waarde van mediation: de mediator helpt jullie bij het maken van afspraken die door beide partijen worden gedragen. Zo ontstaan duurzame afspraken en hoeven er geen moeilijke discussies meer plaats te vinden over de inhoud van het scheidingsconvenant.

Mediator en advocaat hand in hand

De ervaren mediator helpt partijen bij het opstellen van het scheidingsconvenant. Indien er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (met minderjarige kinderen), dan zal de mediator een advocaat inschakelen om de formele afhandeling van het scheidingsconvenant bij de rechtbank te verzorgen.

Schakel een mediator in

Ga je scheiden en moet er een scheidingsconvenant worden opgesteld? Schakel een ervaren mediator in die jullie kan helpen bij de totstandkoming ervan.

Neem contact op

Scheiden in 4 stappen

1 >> Scheidingsmelding

Zijn jullie allebei al klaar om te scheiden? Of wil de één wel en de ander niet? Belangrijke vragen aan het begin van de mediation.

2 >> Inventarisatie

Samen maken we een lijst van zaken waarover je een besluit moet nemen. Zijn er punten waarover jullie het nog niet over eens zijn? Dan bespreken we die aan de mediationtafel.

3 >> Afspraken maken

Als jullie het over alles eens zijn geworden, dan leggen we die afspraken vast in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

4 >> Formele afhandeling

Is iedereen het eens over de inhoud van de stukken? Dan kunnen die nu worden ondertekend. Wij verzorgen de formele afhandeling bij de rechtbank voor je. Dan weet je zeker dat het allemaal goed geregeld wordt.