E-mail 085 – 401 24 53
X

Pensioen na scheiding

Maak goede afspraken over je pensioen na scheiding. Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan moeten vermogen en bezittingen gelijkelijk worden verdeeld. Dat geldt ook voor het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Lees hieronder meer over je pensioen bij scheiden.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Twee soorten pensioen na scheiding

Ook voor de opbouw van je pensioen heeft een scheiding doorgaans ingrijpende gevolgen. Het is daarom van belang om goed te weten welke rechten en plichten je hebt ten aanzien van de verdeling van het opgebouwde pensioen bij scheiding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten pensioen:

Ouderdomspensioen

Scheiden en pensioen? De wet schrijft voor dat de ex-partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Deze wettelijke regeling wordt ook wel ‘verevening‘ genoemd. In de praktijk betekent dit dat de ex-partner aanspraak kan maken op het pensioen wanneer de ander met pensioen gaat.

Stel pensioenfonds op de hoogte

Het heeft de voorkeur dat het pensioenfonds het pensioen te zijner tijd rechtstreeks aan jou uitkeert (en niet via je ex). Dat kan op voorwaarde dat je het pensioenfonds binnen twee jaar na de totstandkoming van de scheiding informeert. Gebruik daarvoor dit formulier van de Rijksoverheid.

Pensioen bij scheiden goed vastleggen

Om de verevening van het ouderdomspensioen goed vast te leggen, wordt de volgende clausule opgenomen in het echtscheidingsconvenant:

De door ieder van partijen opgebouwde rechten op ouderdomspensioen zullen worden verevend volgens de standaardmethode, die opgenomen is in de Wet Verevening Pensioenrechten. Partijen zijn ermee bekend dat zij om die verevening te bewerkstelligen een daartoe bestemd formulier ingevuld en ondertekend uiterlijk binnen 2 jaar na de totstandkoming van de echtscheiding moeten indienen bij het desbetreffende pensioenfonds.

Overlijden

Overigens ontvangt de ex-partner het door de ander opgebouwde pensioen slechts zolang die ander nog in leven is. Mocht hij of zij komen te overlijden, dan is er in sommige gevallen nog wel een regeling ten aanzien van het bijzonder partnerpensioen. Vraag je pensioenfonds hoe dit bij jullie zit.

Partnerpensioen

Niet ieder pensioen is hetzelfde dus het is van belang dat je eerst bekijkt of in jouw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd. Als dat zo is, dan heeft jouw ex-partner recht op partnerpensioen wanneer je komt te overlijden. Indien het pensioen ‘op risicobasis is verzekerd’, dan houdt hij of zij geen recht op partnerpensioen na jouw overlijden.

De wet schrijft voor dat het gehele partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ten bate van je ex-partner komt. De wettelijk term daarvoor is het bijzonder partnerpensioen.

Verder praten met een ervaren mediator?

Heb je naar aanleiding van pensioen na scheiding en de eventuele rol van de mediator nog vragen? Schroom dan niet om contact met op ons te nemen over scheiden en pensioen. Laat een telefoonnummer achter en we bellen vandaag nog terug om je meer informatie te geven over pensioen en scheiding.

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!