Gratis online intake 085-8081 499
Altijd conflict met pubers | Het verhaal van Harald, wiskundeleraar

Altijd conflict met pubers

Harald* (32) is wiskundige en geeft inmiddels een paar jaar les in het volwassenenonderwijs. Hij is daar echter niet helemaal zonder slag of stoot terechtgekomen. Hij maakte een valse start op een middelbare school. Hij bleek daar niet goed opgewassen tegen de conflictzoekende houding van veel pubers.

'Het is voor mij een verademing inmiddels les te geven in het volwassenenonderwijs. Het was een harde leerschool in het middelbaar onderwijs. Ik ben echter blij dat ik daar heb kunnen ontdekken wat ik níet zocht. Het heeft me een paar jaar gekost om tot dat inzicht te komen, maar dat is me inmiddels veel waard.'

'Ik heb geen natuurlijke klik met pubers'

Harald meldde zich bij ons met de wens om beter om te leren gaan met conflicten met leerlingen. Hij zocht niet per sé een mediator, maar vooral iemand die hem kon coachen bij het omgaan met conflict.  

'Ik had veel last van conflicten met pubers in de verschillende klassen. Andere leraren hadden daar minder last van. Daardoor zocht ik het probleem automatisch bij mezelf.'

We brachten de situatie in kaart en vroegen hem bijvoorbeeld naar wat er concreet in de lessen gebeurde. Het viel op dat Harald vanuit zijn passie voor het onderwijs vooral inhoudelijk op de stof in wilde gaan. Hij vond daarin te weinig weerklank bij de leerlingen. Op de middelbare school waar hij werkte, hadden de leerlingen te weinig motivatie om hem te volgen in zijn vakinhoudelijke benadering.

'Inmiddels ben ik tot inzicht gekomen dat ik geen natuurlijke klik heb met pubers. Het voortdurend de grens opzoeken, past gewoon niet bij mij. Ook zijn ze maar matig geïnteresseerd in een vak als wiskunde. Daardoor was er sprake was van een slechte aansluiting. De conflicten ontstonden op het moment dat ik inhoudelijk van start wilde gaan. Zij dienden echter eerst gemotiveerd dienden te worden om überhaupt mee te doen.'

Gewild doelwit van pesterijen

Harald vertelde ons hoe er vanuit achterin de klas nare grapjes werden gemaakt waar heel de klas vervolgens smadelijk om lachte. Hij vertelde ook hoe er in de gangen nare geluiden werden gemaakt wanneer hij langsliep. Van een impopulaire leraar werd hij na enkele uitbarstingen al snel een gewild doelwit van  pesterijen. Zelfs zijn collega's begonnen zich van hem af te keren. 

Betere aansluiting met volwassenen

Na verschillende gesprekken met Harald ontdekte hij dat wat zijn 'probleem' was. Hij had gewoon geen ruimte voor leerlingen en hun puberale gedrag. Hij had wiskunde gestudeerd omdat hij dol is op wiskunde. Dat plezier wil hij delen met zijn leerlingen. Als dat op een middelbare school niet lukt, dan zou hij dat elders moeten gaan proberen. 

Hij besloot te gaan solliciteren op een baan in het volwassenenonderwijs. Inmiddels doceert hij daar nu alweer ruim een half jaar. 

'Dit past inderdaad veel beter bij me. De 'leerlingen' zijn hier intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan en hebben vooral behoefte aan inhoud. Ze willen de wiskunde beheersen. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe ik nog in het middelbaar onderwijs werkzaam zou kunnen zijn. Dat ik hier mijn plekje heb gevonden, doet me ontzettend goed. Ook al heeft het enige moeite gekost om het te vinden.'

 

*Harald heeft het verhaal zoals hier gepubliceerd gelezen en goedgekeurd. We hebben zijn naam op zijn verzoek gefingeerd.