Gratis online intake 085-8081 499
wikimediation

Wikihome

Wikimediation: alle definities op een rij

We doen altijd onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren over alles dat met mediation, echtscheiding en arbeidsconflict te maken heeft. Daarom hebben we een lijst van begrippen opgesteld en daarbij de definitie gegeven. Zoek je een definitie die er niet tussen staat, neem dan contact met ons op.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z


A

Actuariële korting

Actieve deelnemer pensioen

Algemene Ouderdomswet

Amsterdams verrekenbeding

Afkoopwaarde

Alimentatie

Akte van berusting

Akte van verdeling

B

Behoefteberekening 

Beschikking

Betekening

Betekeningsexploit

Boedelmenging

Burgerlijk huwelijk

C

Collaborative divorce

Combinatiekorting

Conservatoir beslag

Conversie

Co-ouderschap

D

Dagvaarding

Deurwaardersexploit

Draagkracht

Draagkrachtberekening

Duurzaam samenwonen

E

Echtscheidingsakte

Echtscheidingsbeschikking

Echtscheidingsnotaris

Erfrecht

Executoriaal beslag

Executoriale titel

F

Finaal verrekenbeding

Fiscaal partnerschap

G

Gemeenschap van goederen

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gezinsinkomen

Griffierecht

H

Heffingskorting

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Huwelijksakte

Huwelijksregister

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijkse voorwaarden

I

Inboedel

Indexering alimentatie berekenen

J

Juridisch Loket

K

Kinderbijslag

Kinderbijslagwet

Kindertoeslag

Kinderconvenant

Kinderverhoor

Kindverklaring

Koude uitsluiting

L

Latere vermelding

LBIO

M

Mediation

N

Nevenvoorziening

O

Ondertoezichtstelling

Ontbinding van het huwelijk

Ontzetting uit ouderlijke macht

Ouderlijk gezag

Ouderlijke verantwoordelijkheid

Overlegscheiding

P

Peildatum

Pensioen

Pensioenberekening

Pensioenplanner

Pensioensparen

Pensioenverevening

Periodiek verrekenbeding

R

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtshulp

Rechtswinkel / Wetswinkel

S

Samenlevingsovereenkomst

T

Taxatie woning

Toevoeging

V

Voogdij

W

Weduwenpensioen

Wet bevordering voortgezet ouderschap