Gratis online intake 085-8081 499
Eenvoudigere regelgeving alimentatie hard nodig

Eenvoudigere regelgeving alimentatie hard nodig

Vandaag presenteren VVD-kamerlid Ard van der Steur en zijn PvdA-collega Jeroen Recourt een initiatiefwet om de regelgeving rondom alimentatie te vereenvoudigen. Dat is nodig, stellen zij, omdat de huidige regelgeving complex en onvoldoende rechtvaardig is. Daardoor ontstaan veel onnodige conflicten. Ik ben het daar ronduit mee eens: een vereenvoudiging van het stelsel is hard nodig.

Een mediator heeft dagelijks te maken met stellen die gaan scheiden. Het maken van afspraken over de alimentatie is dan vaak geen sinecure. Dat komt natuurlijk niet in de minste plaats omdat afspraken maken bij een scheiding sowieso lastig is. Maar voor een belangrijk deel komt dat ook omdat er veel af te dingen valt op de huidige regelgeving. Twee voorbeelden.

Een voorbeeld

De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de trema-normen. Dat is een verzameling vooronderstellingen die niet altijd even goed stroken met de praktijk. Zo wordt de hoogte van de kinderkosten ná de scheiding bepaald aan de hand van NIBUD-tabellen in combinatie met de hoogte van de draagkracht van partijen tijdens het huwelijk. In praktijk blijken die bedragen vaak helemaal niet te kloppen met wat wat mijn cliënten in werkelijkheid aan hun kinderen besteden. Daardoor klopt het bedrag aan kinderalimentatie dus ook niet, vinden zij.

Nog een voorbeeld

Een tweede voorbeeld. Over de duur van partneralimentatie zijn websites vol geschreven. Ook veel van mijn cliënten vinden de regelgeving hieromtrent erg onrechtvaardig. Als het huwelijk bijvoorbeeld 6 jaar heeft geduurd, dan kan het zomaar zijn dat er gedurende twaalf jaar betaald moet worden (zelfs al zou de alimentatiegerechtigde best kunnen gaan werken).

Uiterst ingewikkeld

Nog los van de vraag of de huidige regeling rechtvaardig is, staat hoe dan ook vast dat deze uiterst ingewikkeld is. Er bestaan diverse bedrijven die niets anders doen dan het maken van alimentatieberekeningen. Als mediator werk ik met een geavanceerd softwarepakket en ga regelmatig op bijscholingscursus. Het maken van een degelijke alimentatieberekening is dan ook een vak apart.

Juist vanwege die complexiteit zijn de huidige regels ook kostbaar. De berekeningen moeten worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende ruzies beslecht (al dan niet door de rechter). De mediator en advocaat genereren als gevolg een beste omzet en de cliënt en de belastingbetaler dragen de kosten. En dan hebben we het alleen nog maar over de financiële kosten. Want hoe zit het met de vele tragische ruzies over geld waar vooral de kinderen veel last van hebben?

Kortom

Het leidt geen twijfel dat eenvoudigere en rechtvaardigere alimentatieregels van harte welkom zijn. Dat bespaart een hoop geld en verdriet.

Het siert oud-advocaat Van der Steur dan ook dat hij niet terugdeinst voor het pulken aan de omzet van zijn oud-vakgenoten. Dat doet hij ook al met zijn kansrijke initiatiefwetten rondom mediation. Kennelijk gelooft hij écht dat het beter en eenvoudiger kan.

Deze keer geeft hij aan te streven naar eenvoudigere en rechtvaardigere regelgeving voor kinder- en partneralimentatie. Alleen al voor dat doel verdient hij lof. Maar we zullen de komende tijd bezien of dat doel zal worden bereikt met de nieuwe initiatiefwet die hij vandaag samen met zijn PvdA-collega presenteert. Wordt vervolgd.