Gratis online intake 085-8081 499
Verplichte mediation bij echtscheiding goed voor kinderen?

Moet mediation verplicht worden bij scheidingen met kinderen?

Onlangs stelde de SGP dat er een mediator ingeschakeld moet worden wanneer er bij een scheiding kinderen zijn betrokken. Ook de Kinderombudsman pleit voor deze regeling. Hij vindt het zorgelijk dat jaarlijks zo’n 16.000 kinderen de dupe worden van een scheiding. Zowel de politiek als de Kinderombudsman vinden het belangrijk dat zij niet de dupe worden van een (v)echtscheiding. Is verplichte mediation een verstandige keuze of werkt het juist averechts?

Afspraken voor de toekomst via mediation

Steeds meer echtparen kiezen voor mediator bij een echtscheiding. Een mediator heeft niet alleen kennis over rechten en plichten, maar laat partijen ook nadenken over hun relatie na de echtscheiding. Want hoe pijnlijk een echtscheiding ook is, je zult met je ex-partner afspraken moeten maken omtrent de omgangsregeling. Een mediator kan helpen om deze gesprekken optimaal vorm te geven.

Positie kind centraal

Een goede mediator zal de positie van de kinderen altijd centraal stellen en bespreekbaar maken. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd om duidelijk te krijgen wat de wensen controleert zijn. Bij het opstellen van een ouderschapsplan kan daar dan rekening mee worden gehouden. Dat zou een reden kunnen zijn om mediation verplicht te maken bij een echtscheiding waarbij een kind betrokken is. Duidelijke en heldere afspraken die iedereen ondersteunt zijn immers van grote waarde.

Hoe doen ze dat in andere landen?

In een vroeg stadium investeren in een goed overleg en het maken van duidelijke afspraken, kan veel leed in de toekomst voorkomen. Bovendien kan er door het inschakelen van een mediator veel geld bespaard worden op juridische kosten. In diverse landen is het inschakelen van een mediator dan ook verplicht bij een echtscheiding. Zweden, Engeland en een aantal staten in de Verenigde Staten hebben mediation tot op zekere hoogte verplicht gesteld.

Verplichting of zachte dwang?

De voordelen van mediation zijn onmiskenbaar. Maar of dat geldt voor mediations waarbij partijen tot een gesprek worden gedwongen is maar de vraag. Kern van mediation is immers de vrijwillige deelname door partijen. Als Den Haag partijen zonder meer verplicht in mediation te gaan, dan kon dat het succes van deze vorm van conflictbemiddeling nog wel eens ondermijnen. Om niet te spreken over het belang van het kind. Wat heeft het kind er immers aan als hun ouders ruziemaken over het feit dat ze in mediation moeten van Den Haag?

Daarom is het verstandiger om te kiezen voor een model in de geest van het VVD-initiatiefwetsvoorstel: je gaat naar de mediator, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Op die wijze worden partijen gedwongen om mediation te overwegen, zonder dat zij daar 2014 toe verplicht worden. Ook zal de rechter moeten afwegen of de redenen waarom partijen niet voor mediation hebben gekozen voldoende zwaarwegend zijn.