Gratis online intake 085-8081 499
Studie: Besluit te gaan scheiden valt het vaakst na zomervakantie

Studie: Besluit te gaan scheiden valt het vaakst na zomervakantie

Niet alleen de seizoenen zijn cyclisch: echtscheidingen zijn dat ook. De cyclus komt twee keer per jaar voor en valt precies na de twee belangrijkste vakantieperiodes, zo blijkt nu uit de resultaten van onze representatieve enquête, die door liefst 20% (293 mediators) van de circa 1300 Nederlandse scheidingsmediators is ingevuld. De mediators die wij ondervroegen werkten gemiddeld al 9 jaar in het veld. In die periode hebben zij gemiddeld 284 echtscheidingen verzorgd.

Jaarlijks twee pieken in het aantal echtscheidingen

Wij vroegen deze mediators om de drie maanden van het jaar te noemen waarin zij de meeste cliënten ontvangen die willen scheiden. Onomstotelijk staat vast dat er jaarlijks twee pieken zijn, eentje in januari en de andere in september.


Drukste maanden scheidingen


Elk hoogtepunt in het aantal scheidende echtgenoten wordt gevolgd door een reeks bovengemiddeld drukke maanden voor de echtscheidingsmediators. Na de zomervakantie blijken nog net iets meer mensen te scheiden dan na de Kerst. Deze stormloop op echtscheidingen in september is met name in Limburg zichtbaar, waar 75% van de mediators aangeeft dat september voor hen een van de drukste maanden is. In juni, juli en augustus wil juist het minste aantal mensen scheiden.

Wie vraagt de scheiding aan?

Het initiatief tot scheiden komt volgens de mediators vooral van vrouwen. Slechts 3,9% van de echtscheidingsmediators geeft aan dat mannen het vaakst een scheiding aanvragen. Dit tegenover de 53,1% die rapporteert dat vrouwen vaker een scheiding aanvragen. De overige 43% ziet geen merkbaar verschil.


Wie vraagt het vaakst de scheiding aan


'Minderjarige kinderen betrokken bij 78% van de scheidingen'

Volgens Guido Bakker, hoofdredacteur van de consumentenwebsite gecertificeerdemediators.nl, bevestigen deze cijfers het beeld dat ontstaat uit gesprekken met cliënten: ‘In 78% van de gevallen zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding waarbij hulp van een mediator wordt gezocht. Ouders kiezen het moment van vertellen nauwkeurig uit. Zij zijn vaak bang dat dit nieuws de prestaties op school in gevaar kunnen brengen, zeker in een examen jaar. Daarom wordt ervoor gekozen om in een rustige periode zoals de zomervakantie het nieuws te brengen,’

Thea: 'Het kwartje viel pas tijdens de zomervakantie'

Thea, één van de vele cliënten voor wie het kwartje tijdens de vakantie viel, herinnert zich de hoop waarmee zij en haar toenmalige partner de vakantie begonnen. ‘Steeds dachten mijn ex-man en ik dat het zo slecht tussen ons liep omdat we druk waren met ons werk. We maakten nauwelijks tijd voor elkaar. We hoopten echter dat we elkaar tijdens de zomervakantie aan het Spaanse strand opnieuw zouden ontdekken. Helaas gebeurde precies het tegenovergestelde. Omdat we drie weken lang dag en nacht samen waren, werd glashard duidelijk dat de koek op was. We deden wel ons best om er nog iets van te maken. Maar toen ons gewone leventje na de vakantie weer begon, wisten we het zeker: dat wat er ooit tussen ons heeft gebloeid komt nooit meer terug. Daarop besloten we in goed overleg te gaan scheiden.’

Ook in VS veel echtscheidingen na vakantie

De resultaten liggen grotendeels in lijn met de conclusies van een onderzoek dat eerder is gedaan door de Universiteit van Washington. Het enige verschil is dat hier de pieken in maart en augustus voorkomen - de maanden die volgen op de twee belangrijkste Amerikaanse vakantieperioden.