Gratis online intake 085-8081 499
Waarom scheiden na je vijftigste zo anders is

Waarom scheiden na je vijftigste zo anders is

De afgelopen decennia blijven we ongeveer even vaak scheiden: een derde van alle huwelijken eindigt in echtscheiding. Maar de leeftijd waarop we dat doen, neemt almaar toe. Tegenwoordig betreft meer dan eenderde van alle scheidingen een stel van boven de vijftig. Een kwart eeuw geleden was dat nog maar eenzesde. In dit blog ga ik in op wat scheiden na je vijftigste zo anders maakt dan wanneer je jong bent. 


Leestijd van deze blog: 5 minuten

Inhoud: 


De gemiddelde scheiding is niet voor vijftigplussers

We zijn rond de dertig zijn als we trouwen en 15 jaar later gaan we scheiden. Een simpele rekensom leert ons dan twee dingen: 1) bij scheiding ben je nog geen vijftig en 2)  de kinderen wonen nog thuis. Gemiddeld gesproken dan. Waar je als jonge ouders op moet letten als je gaat scheiden, lees je hier. Maar hieronder gaat het alleen over vijftigplussers. 

 

Vijftig + en huwelijk voorbij

 

Kinderen zelfstandig, lichaam in verval 

Als je de vijftig bent gepasseerd, is de kans groot dat de kinderen al zelfstandig wonen. Je hebt je taak als ouders volbracht. Dat kan een gevoel van leegte met zich meebrengen. Helemaal als je op andere fronten ook al onder druk staat van Vadertje Tijd. Je lichaam bindt er immers ook geen doekjes meer om: je wordt steeds ouder. Een nieuwe levensfase is begonnen. Maar treed je ook die samen met je partner tegemoet?  

Wat bindt ons nog langer?

Steeds meer stellen vragen zich na hun vijftigste af wat hun nog bindt. De kinderen niet meer, want die hebben hun eigen leven. De spanning die je voelde toen jullie nog jong waren, is ook allang verdwenen. Misschien leef je inmiddels wel als een soort broer en zus met elkaar. De vraag is dus: maakt jouw huwelijk jou een beter mens?  

terug naar boven

 

If your relationship doesn’t help you become a better person, ending it does. Leaving a bad relationship provides an opportunity for growth and learning. Gary Lewandowski, professor of psychology

 

 

Tweede ronde: voorkom gegarandeerde problemen

Om te voorkomen dat ze de tweede helft van hun leven vergooien met een slecht huwelijk, gaan steeds meer vijftigplussers scheiden. Ze willen nog wat van hun leven maken. Zij barsten nog van de energie en ambitie. Ze willen actief zijn, plezier maken, zich ontwikkelen. Een slecht huwelijk staat dat allemaal in de weg. Prima allemaal. Maar als je gaat scheiden, zorg dan wel dat je alles goed regelt. Doe je dat niet, dan kom je gegarandeerd in de problemen. 

terug naar boven

Ben je vijftig+ en ga je scheiden: let op deze 5 punten

1) Waar ga je van leven?

Het huwelijk brengt rechten en plichten met zich mee. Eén daarvan is de zorgplicht die je voor elkaar hebt na beëindiging van het huwelijk. Zo moet partneralimentatie gedurende een periode van maximaal twaalf jaar worden betaald. In een huwelijk met en traditionele rolverdeling kan dat bijvoorbeeld tot problemen leiden.

Stel de vrouw heeft nooit of nauwelijks gewerkt. Dan zal het niet meevallen om alsnog een werkend bestaan op te bouwen. Waar leeft ze dan van als de partneralimentatie is geëindigd, maar de pensioenleeftijd nog niet is bereikt? 

2) Stel je pensioen zeker

Jonge mensen die scheiden hebben vaak weinig ouderdomspensioen opgebouwd. De verdeling daarvan is dan ook minder relevant. Maar op oudere leeftijd is dat natuurlijk anders. Niet alleen moet je goed vast leggen dát en hoe je de opgebouwde pensioenen verdeelt, je moet de pensioenfondsen daar ook tijdig (d.w.z. bínnen de wettelijke termijn van twee jaar na scheiding) over inlichten. Doe je dat niet, dan zul je het later met een AOW-tje moeten doen. Want jouw pensioen komt dan ten goede aan je ex.  

3) Wel overwaarde, geen hypotheek?

Hebben jullie al die tijd een eigen woning gehad en zit daar nu overwaarde op? Die zal dan moeten worden verdeeld. Maar hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om een nieuwe hypotheek te verkrijgen. Het komt dan ook vaak voor dat beiden op zich een eigen woning zouden kunnen betalen, maar dat niet voor elkaar krijgen. Dit omdat de hypotheekregels de afgelopen jaren flink zijn aangescherpt.  Moet je de woning dan verkopen? Let er dan op dat daarvoor speciale regels gelden, zoals met betrekking tot de aftrek hypotheekrente bij echtscheiding

4) Hypotheekrente-aftrek vervalt na 30 jaar

Mocht het je wel lukken om een hypotheek af te sluiten dan wel te behouden, houd er dan rekening mee dat de hypotheekrente-aftrek eindig is. Als je jong bent, denk je daar niet over na. Maar vijftigplussers lopen natuurlijk sneller aan tegen de grens van 30 jaar. Na die periode kan je geen hypotheekrente meer aftrekken. De woonlasten zullen dus omhooggaan. 

5) Aanpassen testament

Ook zoiets waar jongeren niet mee bezig zijn: een testament. Als je die ooit samen hebt afgesloten, dan is het zaak dat je opnieuw naar de notaris gaat. Die kan je het beste vertellen waar je allemaal op moet letten. Maar vergeet dat niet te doen, anders kan het zomaar zijn dat je ex jouw erfenis opstrijkt en het is de vraag of jij dat wel echt wilt. 

terug naar boven