Gratis online intake 085-8081 499
Nieuw onderzoek: zonder kinderen grotere kans op vechtscheiding

Nieuw onderzoek: zonder kinderen grotere kans op vechtscheiding

Doetinchem, 27 september 2017 – Uit data van het CBS en gerechtelijke uitspraken blijkt dat er jaarlijks in Nederland ongeveer 500 vechtscheidingen zijn. In 44% van de gevallen zijn er hierbij kinderen in het spel. Precies het tegenovergestelde beeld ontstaat wanneer gekeken wordt naar alle echtscheidingen: bij 56% van deze situaties zijn er kinderen in het spel.

Scheiding na huwelijk vaker in gezin met kinderen

Van de jaarlijks gemiddeld 33.000 echtscheidingen (CBS) betreft het in 56% van de gevallen een huwelijk met kinderen. Bij de gemiddeld 500 jaarlijkse vechtscheidingen is dit “slechts” 44%. Over het algemeen valt het op dat stellen met twee kinderen het vaakst scheiden (46% van alle scheidingen met kinderen). Op de voet gevolgd door stellen met 1 kind. Deze groep is goed voor 38% van de scheidingen waarbij er kinderen in het spel zijn.

 


Beeindiging huwelijk met of zonder kinderen


 

Jongens wonen na echtscheiding vaker bij vader

De meerderheid van alle kinderen tot en met 15 jaar woonde in 1996 nog met beide (juridische) ouders: 86%. Maar dit percentage is in 2015 gedaald tot 80%.  Na een echtscheiding blijven kinderen vaker bij alleen de moeder wonen. Jongens tot en met 15 jaar wonen steeds vaker bij hun vader alleen. Ten opzichte van 1996 is het percentage jongens dat in 2015 bij enkel bij de vader is gaan wonen na een scheiding, verdubbeld. Het percentage meisjes dat alleen bij de vader woont is in deze periode echter niet gestegen.

 


Bij wie wonen de kinderen 1996 - 2015


 

Vechtscheidingen, de rechter en de mediator

Niet alle vechtscheidingen komen voor de rechter want relaties waarin géén sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap worden onderhands ontbonden. Het werkelijke aantal vechtscheidingen is naar verwachting dan ook fors hoger dan de circa 500 die jaarlijks worden geteld door het CBS en de Rechtspraak.  

De rechter schakelt bij slechts 2,1% van de vechtscheidingen een mediator in. In 80,9% van de gevallen waarbij de rechter verwijst naar een mediator, gaat het om een zaak waar er kinderen bij betrokken zijn. Bij slechts iets meer dan een kwart (26,7%) van alle vechtscheidingen waar één van de ouders nog een co-ouderschap wil, schakelt de rechter ook een mediator in.

 

Mede omdat scheidingen te vaak uit de hand lopen, vond het tweede kabinet Rutte dat er slimmer moet worden omgegaan met vechtscheidingen. Sinds 2014 wordt er gewerkt aan een mediationwet waarin partijen minder ruimte krijgen om een conflict te laten escaleren. Door politiek gedoe is deze wet echter nog steeds niet ingevoerd. Gezien de onderzoeksresultaten roepen we Rutte III op om nu echt door te pakken.

- Guido Bakker, gecertificeerdemediators.nl 

 

Huwelijksduur neemt toe

De gemiddelde huwelijksduur is door de jaren heen toegenomen met ruim een jaar. In 2003 duurde een gemiddeld huwelijk 13,6 jaar. In 2015 was men gemiddeld 14,8 jaar getrouwd; een verschil van 1,2 jaar.

 


Gemiddelde huwelijksduur 2003 - 2015


 

Echtscheiding op steeds latere leeftijd

De gemiddelde leeftijd van scheidende mensen is tussen 2003 en 2015 gestegen. In 2003 was de gemiddelde leeftijd van scheidende mannen 43 jaar oud. In 2015 was de gemiddelde man 47 jaar oud bij de scheiding. Vrouwen waren in 2003 gemiddeld 40 jaar oud bij de scheiding. In 2015 waren vrouwen 44 jaar oud.

 


Gemiddelde leeftijd echtscheiding 2003 - 2015


 

Methodiek

Dit onderzoek en bijbehorende conclusies zijn gebaseerd op een analyse van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is een analyse gemaakt van gerechtelijke uitspraken tussen 2007 tot en met 15 september 2017. 

Dankwoord

Dit onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het hoofdkantoor. Niettemin zijn we dank verschuldigd aan collega's en een enkele mediator in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, Nijmegen en Gouda