Gratis online intake 085-8081 499
BLOG: Mediation een wondermiddel?

Mediation een wondermiddel?

Het gebeurt regelmatig dat de rechtbank mediation adviseert en toch een uitspraak doet over de vraagstukken die zijn voorgelegd. Op dat moment denkt de rechter dat mediation kan helpen met het verbeteren van de communicatie.

Soms is het goed als beslissingen worden genomen door de rechter, als het niet lukt om een compromis te sluiten. Of als het belang zo groot is dat het moeilijk is om het eigen standpunt op te geven. Na een besluit moeten bijvoorbeeld ouders of zakenrelaties toch nog met elkaar verder en is mediation ter verbetering van de communicatie een mogelijkheid om de verhoudingen duurzamer te laten zijn.

Is mediation dan een wondermiddel? Loop je vechtend bij de mediator naar binnen en knuffelend weer naar buiten? Nee, natuurlijk niet. Al is het mij wel een paar keer gebeurd dat een misverstand werd opgehelderd waardoor relaties zijn gered en vriendschappen opnieuw bekrachtigd. Maar meestal is mediation gewoon een manier om de angel en de heftigheid uit een conflict te halen, om mensen te helpen elkaars visie te begrijpen en afspraken te maken over de toekomst.

En dat is geen wonder, maar soms wel wonderlijk.