Gratis online intake 085-8081 499
Kan politie vechtscheiding voorkomen?

Kan politie vechtscheiding voorkomen?

De vechtscheiding komt helaas al te vaak voor. Soms gaat dat helemaal mis, bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met de kinderen. Wat is dan de rol van de politie? Kan die de vechtscheiding voorkomen? 

Kinderen en vechtscheiding

Ruim 35% van de Nederlandse huwelijken strandt. Jaarlijks zijn dat meer dan 30.000 echtscheidingen. Een deel daarvan verloopt ondanks de emoties, onenigheden en soms tegenstrijdige belangen tamelijk harmonieus. Zo wordt een vechtscheiding voorkomen. Helaas zijn er ook veel situaties waarin de ex-partners zich niet constructief opstellen. Zij communiceren moeizaam met elkaar en blijven hangen in ruzie. Dat is op zich al vervelend, maar zeker als er kinderen in peer-mediation het spel zijn onwenselijk. Elk jaar hebben 55.000 minderjarige kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders. Een steeds groter deel betreft een vechtscheiding.

Politie-inzet bij schending ouderschapsplan?

Bij een echtscheiding leggen ouders afspraken rondom de kinderen vast in een ouderschapsplan. Wordt dit door een van beide ouders niet nageleefd en zijn de verhoudingen verstoord, dan schakelt de ander niet zelden de politie in. De laatste tijd verschenen in het nieuws regelmatig berichten over ruziënde ex-partners bij wie de kinderen door de politie werden weggehaald. Zo’n optreden kan voor kinderen traumatiserend zijn en leidt vaak tot verdere escalatie tussen de ouders. De rol van de politie is echter nooit onderzocht. Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, en Marc Dullaert, voorheen Kinderombudsman, pleitten vorig jaar dan ook voor duidelijkheid over politioneel ingrijpen bij schending van het ouderschapsplan. Daartoe publiceerden ze in de zomer van 2015 een lijvig rapport: “Veiligheid voorop – de rol van de politie bij omgangsregelingen.

Vechtscheiding voorkomen

Gekopieerd voor fair use van de Nationale Ombudsman

Vechtscheiding voorkomen

Professionele mediators zitten vrijwel dagelijks met ouders aan tafel om hen goed te laten communiceren en in beider belang en dat van de kinderen te handelen. Dat kost veel deskundigheid, tijd, tact en inspanning. Hierdoor rijst de vraag of de politie de aangewezen instantie is om in zulke situaties in te grijpen. Want hoeveel aandacht is er tijdens op politie-opleiding, in het werkveld en tijdens bijscholingen voor mediationvaardigheden?

Veiligheid kind voorop

Volgens de ombudsmannen staat de veiligheid van het kind voorop. Maar is die niet in het geding, dan zou de rol van de politie beperkt moeten zijn. Dan is er eerder een taak weggelegd voor jeugdzorg en de mediator. Om tijdig te kunnen signaleren wanneer het mis dreigt te gaan en welke instantie op welk moment moet worden ingezet, is goede samenwerking en informatie-uitwisseling nodig tussen alle betrokken partijen. Daarnaast zouden politiemedewerkers moeten worden getraind in specifieke vaardigheden om ruzie rondom de kinderen na een echtscheiding in goede banen te leiden. Dan blijft de veiligheid van het kind voorop staan, maar wordt de kans kleiner dat de politie onnodig optreedt.

Conflicthantering op school

Als mediators kunnen we ons hier volledig in vinden. Maar daarnaast zouden we graag zien dat conflicthantering een regulier vak wordt op school. In alle geledingen van het onderwijs zou het moeten worden opgenomen: van kleuterschool tot universiteit. Want als we al we van jongs af aan leren hoe je conflicten oplost, kunnen we een vechtscheiding voorkomen en onze kinderen na een echtscheiding een veilige basis bieden.