Gratis online intake 085-8081 499
Minister, verplicht peer-mediation op basisschool

Minister, verplicht peer-mediation op basisschool

Nu de zomervakantie begonnen is, keert de rust op het schoolplein tijdelijk terug. Op veel scholen is het plein vaak het toneel van ruzies en vechtpartijen in de pauzes. Meestal wordt er bij zulke opstootjes direct ingegrepen door een leerkracht of conciërge. Bij scholen die 2014 meedoen aan het lesprogramma De Vreedzame School gaat het anders. Hier werken ze met een mediator: een leerling die een speciale opleiding heeft gevolgd om te bemiddelen. ‘Peer regelgeving mediation’ dus, oftewel mediation door gelijken. Heeft dat effect?

De Vreedzame School

Mediation door leerlingen is een onderdeel van De Vreedzame School, een lesprogramma dat inmiddels op zo’n 600 Nederlandse basisscholen is ingevoerd. De Vreedzame School streeft er onder meer naar om kinderen te leren omgaan met conflicten, hen verantwoordelijk te laten voelen voor hun leefgemeenschap en hen samen beslissingen te laten nemen. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar de functie van leerlingmediator. Zij krijgen vervolgens een training, waarna ze zich mediator mogen noemen en ruzies tussen medeleerlingen helpen oplossen.

Leerkrachten en directies van de scholen die deelnemen aan het lesprogramma, melden een belangrijke verbetering van het schoolklimaat, een afname van het aantal conflicten en een verantwoordelijker gedrag van de leerlingen. Peer mediation werkt dus.

De Vreedzame Wereld

De professionele mediator doet in feite niets anders dan de leerlingmediator: ook hij is opgeleid om conflicten te helpen oplossen. Meestal betreft het dan mediation bij echtscheiding of arbeidsconflict, maar ook Verplichte uit ‘alledaagse’ conflicten tussen volwassenen, vergelijkbaar met de ‘alledaagse’ conflicten tussen basisschoolleerlingen.

Stel dat leerlingmediation landelijk verplicht zou worden gesteld voor alle scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Zou de professionele mediator over twintig jaar dan nog werk hebben? Jong geleerd is oud gedaan, en een positief schoolklimaat zou dan misschien naadloos overgaan in een positief klimaat in de algehele samenleving. Van Vreedzame School naar Vreedzame Wereld. Een eenvoudigere manier om de wereld vreedzamer te maken zou ik niet kunnen bedenken.  Dus minister, benut de zomervakantie om regelgeving in te voeren die leerlingmediation verplicht.