Gratis online intake 085-8081 499
Vlam in de pan

Vlam in pan

Je kent de trainingen wel van de brandweer, hoe je om moet gaan met de “vlam in de pan”. Helemaal als er vet in de pan zit, krijg je een enorme steekvlam als je er water op gooit. Een demonstratie van de brandweer is altijd spectaculair om te zien, al is de gedachte dat dit kan gebeuren in je eigen keuken redelijk angstaanjagend.

Steekvlam door mediator

Als mediator probeer ik de metafoor van het effect van water bij vlam in de pan voor ogen te houden. Soms betekent een interventie door de mediator dat er een spreekwoordelijke vlam in de pan als een steekvlam de keuken in de hens zet. Het aangeven van een oplossing, kan door een partij worden ervaren als partijdigheid. Het vragen om begrip voor de andere partij kan zorgen voor een gevoel van ontkend worden.

Partijen moeten oplossing zelf vinden

En natuurlijk, als mediators hebben wij de behoefte om mensen in conflict te helpen. En soms zien we de oplossing zo voor ons. Maar uiteindelijk zijn het de partijen zelf die de oplossing moeten vinden. En soms moet de mediator dan te keus maken om de escalatie te verkleinen, zeg maar, de deksel rustig op de pan te doen, zodat de vlammen doven.

Tenzij er genoeg vertrouwen is

Kan en mag een mediator dan geen interventies doen? Kan en mag een mediator dan niet naar een oplossing werken? Ja, natuurlijk wel. Als cliënten graag uit een conflict komen en er is een mate van vertrouwen in de mediator, dan kan de mediator wel degelijk een interventie doen. Als er vertrouwen en commitment is, gaat de metafoor van de “vlam in de pan” niet op. Het is aan ons mediators om dit in te schatten.