E-mail 085-8081 499

Conflictbemiddeling

Steeds meer mensen kiezen voor conflictbemiddeling als het hen niet lukt om hun geschil onderling op te lossen. De bekendste vorm van conflictbemiddeling is mediation. Een andere bekende vorm is buurtbemiddeling. Ook in de politiek wordt vaak gebruik gemaakt van een conflictbemiddelaar, maar die zijn zelden echt neutraal.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Mediation 

De bekendste vorm van conflictbemiddeling is mediation. De aangestelde bemiddelaar is neutraal en onpartijdig. Bovendien moet de mediator handelen volgens een groot aantal gedragsregels zoals opgesteld door de Mediatorsfederatie Nederland. De voordelen van mediation zijn legio. Zo duurt een traject korter, kost het minder en is het minder stressvol is dan bijvoorbeeld de gang naar de rechter. Bovendien komen partijen in 85% van de gevallen tot een oplossing waar zij beiden achter staan. 

terug naar boven

Buurtbemiddeling

In Nederland kennen de meeste gemeenten een bureau voor buurtbemiddeling. Een vaak betaalde kracht stuurt een groep vrijwilligers aan die in koppels van twee worden ingezet bij burenruzies. Doorgaans vindt het eerste gesprek afzonderlijk plaats. Daarna, als beide buren instemmen met de bemiddeling, komen ze bij elkaar aan tafel. De buurtbemiddelaars leiden dan het gesprek. Uit onderzoek is gebleken dat vooral woningcoöperaties veel investeren in buurtbemiddeling. Voor hen is het een relatief goedkope maar effectieve manier om conflicten tussen huurders op te lossen.

terug naar boven

Conflictbemiddeling in politiek

Ook in de politiek wordt vaak een beroep gedaan op een conflictbemiddelaar. Het verschil met mediation is echter dat de bemiddelaar zelden neutraal is. Wél zal hij of zij het vertrouwen van partijen moeten hebben. Dus een zekere mate van onpartijdigheid is heel gewoon. Uiteraard hoeft een politicus die optreedt als bemiddelaar zich niet te houden aan de reglementen die wel voor de MfN-registermediator gelden.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!