E-mail 085-8081 499
X

Arbeidsconflict oplossen via mediation

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim een derde dat vanwege conflicten op het werk. Ieder arbeidsconflict zou zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Niemand wordt beter van een arbeidsgeschil. Daarom kiezen steeds meer mensen voor arbeidsmediation. Zo komt men snel tot een oplossing die voor beide partijen goed is. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


 


Mediation bij arbeidsgeschil

Een conflict op het werk is zo ontstaan. Als het conflict te hoog oploopt, kan de werknemer ontslag nemen. Ook kan hij zich ziekmelden bij een arbeidsconflict. Maar zou praten ook kunnen werken? Is het mogelijk om een conflict met de leidinggevende of die ene collega anders op te lossen dan via ontslag? Onze ervaring is dat dit heel goed mogelijk is. Sterker nog: in meer dan 87% van de gevallen wordt de kwestie opgelost.

terug naar boven

Twee soorten arbeidsmediation

In geval van een echtscheiding is er maar één soort mediation. Je wilt immers uit elkaar en verder niets. Maar bij een arbeidsconflict bestaan er twee soorten mediation: herstelmediation en exit-mediation. Bij herstelmediation kiezen partijen ervoor om de relatie te herstellen. Bij exit-mediation willen partijen uit elkaar. 

terug naar boven

1. Herstelmediation

Als werknemers en werkgever slecht met elkaar overweg kunnen, kan dit soms leiden tot een serieus arbeidsconflict. Zelden is daar dan op een rustige manier naar elkaar uitgesproken wat er aan de hand is. Door dat wél te doen, aan tafel bij de mediator, klaart de lucht vaak snel op. De mediator zorgt ervoor dat iedereen evenveel aan bod komt. Op die manier komt er ruimte voor normaal contact. Daarmee kunnen partijen dan weer verder en meestal, zo ervaren wij, is het arbeidsgeschil opgelost.

terug naar boven

2. Exit-mediation

Soms kan je bij een arbeidsconflict de relatie beter beëindigen. Dat kan via de kantonrechter, maar gebeurt steeds vaker via exit-mediation. De mediator leidt dan de onderhandelingen over de voorwaarden waarop partijen uit elkaar gaan. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Nadat beide partijen hebben ondertekend, is de arbeidsmediation afgerond. In zo’n geval spreekt men van een ontslag met wederzijds goedvinden. Zo ga je als werkgever en werknemer op een nette manier uit elkaar. De kantonrechter hoeft er dan niet aan te pas te komen.

terug naar boven

Deskundigheid mediator arbeidsconflict

Het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld. De mediator moet weten waarover hij het heeft. Het is namelijk zijn taak om erop toe te zien dat partijen weten wat ze afspreken. Een paar voorbeelden:

Voorbeelden voor het belang van deskundigheid mediator:

Voorbeeld 1

Een concurrentiebeding bij ontslag is niet zonder meer geldig. De wet biedt de werknemer best veel ruimte om daar onderuit te komen. Hoe zit dat in jouw geval?

Voorbeeld 2

Als er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, dan zitten daar allerlei regels aan. Worden die wel nageleefd?

Voorbeeld 3

Dreigt de werkgever tijdens een conflict met zijn werknemer met ontslag tijdens ziekte of ontslag na twee jaar ziekte? Is die dreiging dan wel reëel? Heeft de werkgever zich aan de regels gehouden?

Voorbeeld 4

Als een werknemer ziek is, moet de werkgever verzuimbegeleiding bieden. Is dat wel gebeurd? 

Kortom:

Als mediator moet je natuurlijk wel verstand hebben van dit soort zaken. En dat hebben onze mediators. Een deskundig mediator zoeken is bij ons dan ook heel eenvoudig.

terug naar boven

Werkwijzer arbeidsconflicten STECR 

Indien er sprake is van verzuim, dan handelen onze mediators altijd conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR (Stichting Expertisecentrum Participatie). Deze Werkwijzer is een handleiding waarin staat beschreven hoe omgegaan moet worden bij ziekmelding van een werknemer. 

terug naar boven

Rechtsbijstand arbeidsconflict

De meeste werkgevers hebben een verzuimverzekering. Velen zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand. Vaak is het dan ook mogelijk om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Vraag je verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

terug naar boven

Arbeidsgeschil niet oplossen kan ook, toch?

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het arbeidsgeschil niet op te lossen. Dat komt helaas vaak voor. Het is dan wel belangrijk dat je jezelf afvraagt wat jou dit kost? Ga je nog met plezier naar je werk? Is je organisatie nog wel productief? Hoe gaan de anderen op de afdeling om met het arbeidsgeschil? Loop je als werkgever het risico op fikse boetes van het UWV omdat je niets hebt gedaan om het arbeidsconflict op te lossen? Dit zijn allemaal belangrijke vragen. Beantwoord deze voordat je besluit niets te doen aan je arbeidsgeschil.  

terug naar boven

Arbeidsmediation in het kort

Een arbeidsconflict los je op via arbeidsmediation. Dan heb je de meeste kans van slagen. Maar als je voor arbeidsmediation kiest, moet de mediator wel deskundig zijn. Er komen immers veel juridische zaken bij kijken. Iedere mediator die bij ons is aangesloten en aan arbeidsmediation doet, beschikt over die deskundigheid. Zo herstel je de relatie snel of regel je een nette exit. 

terug naar boven

Gratis juridisch advies

We staan je graag te woord om de mogelijkheden telefonisch met je te bespreken. Ook geven we je gratis juridisch advies. De medewerkers van onze landelijke servicedesk zijn deskundig op het gebied van arbeidsrecht. Wanneer mediation een optie is, brengen zij je direct in contact met een ervaren mediator bij jou in de buurt. Arbeidsmediation geen optie? Dan brengen ze je in contact met een geschikte jurist.  

terug naar boven

Arbeidsconflict snel oplossen via mediation? 

Wil je direct overgaan tot arbeidsmediation? Dan zorgen we ervoor dat je binnen enkele dagen aan tafel zit met een ervaren arbeidsmediator.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!