E-mail 085-8081 499

Forensische mediation

Bij forensische mediation wijst de rechter een daartoe bevoegde deskundige aan om onderzoek te doen. Het gaat dan vooral om scheidingen en omgangszaken. Forensische mediation is hetzelfde als ‘Het Deskundigenbericht met toepassing van Mediation’. Het is dan ook eigenlijk geen zuivere vorm van mediation. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Definitie forensische mediation

De definitie van forensische mediation is een hele mond vol:

De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.

Zie ook de website van de Stichting Forensische Mediation

terug naar boven

De rol van de forensisch mediator

De rol van de forensisch mediator is heel anders dan bij andere soorten mediation. Zo is het punt van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid anders geregeld bij forensische mediation. Het komt erop neer dat het een onderzoek namens de rechter is. Daarnaast is er ruimte voor het zoeken naar een oplossing voor het geschil. De mediator brengt verslag uit aan de rechter. Maar hij past wel dezelfde technieken toe als een reguliere mediator. 

terug naar boven

Regels

Forensische mediation vindt alleen plaats binnen een kader van strikte regelgeving. De mediator dient zich dan ook aan strikte regels te houden. Enkele voorbeelden:

  1. Hij wordt benoemd door de rechter en werkt binnen het kader dat door de rechter is vastgesteld;
  2. Hij beslist of partijen zich kunnen laten bijstaan door anderen; 
  3. Alle stukken mogen door hem worden ingezien;
  4. Hij garandeert dat alle informatie onderling wordt gedeeld;
  5. Hij kan zonder toestemming contact zoeken met bijvoorbeeld de kinderen;
  6. Alles wordt vastgelegd op papier en kan worden gedeeld met de rechter;
  7. Als partijen tot een overeenkomst komen, dan kan de mediator deze delen met de rechter.

terug naar boven

Wat voor mij? 

Is deze vorm van mediation wat voor  mij? Dat is aan de rechter. Wij werken alleen met probleemoplossende mediation. Wel helpen we je graag met scheiden of lossen je arbeidsconflict op. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!