E-mail 085-8081 499

Peer mediation: leerlingen lossen het zelf op

Peer mediation wijkt op één belangrijk punt af van de ‘normale’ mediation. De bemiddelaar is namelijk een ‘peer’, ofwel een gelijke. Dat kan bijvoorbeeld een leerling zijn uit dezelfde klas. Op die manier helpt de ene leerling de andere twee (of meer) met het oplossen van hun conflict. Peer mediation wordt dan ook voornamelijk toegepast op scholen – en met veel succes.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Op alle scholen conflict

Op alle scholen in Nederland vindt conflict plaats tussen leerlingen. Dat is heel gewoon en ook helemaal niet erg. Het gaat er vooral om of en hoe het conflict weer opgelost wordt. Zo kunnen leerlingen al op vroege leeftijd leren omgaan met conflict. Ze leren vooral hun conflict op een goede wijze oplossen. 

terug naar boven

Wat betekent peer mediation?

Zowel de leerkrachten als de leerlingen leren om te gaan met conflictsituaties. Door toepassing van mediationvaardigheden kan een conflict snel en effectief worden uitgepraat. Escalatie wordt op die manier voorkomen. Op het moment dat bekend is dat er een conflict speelt, wordt de leerling-mediator ingeschakeld om te bemiddelen. Samen met zijn of haar collega voert hij of zij een gesprek zoals dat bij andere soorten mediation ook gebeurt.

terug naar boven

Peer mediation zeer succesvol

Uit de praktijk blijkt dat peer mediation bijzonder succesvol is. Niet alleen omdat veel conflicten worden opgelost, maar ook omdat de kosten van mediation laag zijn. Bovendien heeft het als belangrijke bijwerking dat leerlingen al op vroege leeftijd leren omgaan met conflict; een vaardigheid die je gedurende de rest van je leven vaak zult kunnen inzetten. Het TEDx-filmpje hieronder laat zien hoe belangrijk dat is. 

terug naar boven

 

 

Peer mediation: waar?

Peer mediation is vooral bedoeld voor het basisonderwijs vanaf groep 6 en voor scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij geldt uiteraard ook: hoe eerder wordt begonnen met het opleiden van leerlingen, hoe beter.

terug naar boven

Voordelen

De voordelen van peer mediation lijken sterk op de voordelen van reguliere mediation:

  • De leerlingen nemen zelf het initiatief;
  • Je behandelt elkaar respectvol;
  • Iedereen laat elkaar uitspreken;
  • Je probeert de belangen van de ander te begrijpen en je houdt er rekening mee;
  • Samen bedenk je de oplossing;
  • De oplossing komt op een door beide leerlingen ondertekend papier te staan;
  • Na enkele weken kom je weer bij elkaar om te kijken hoe het dan gaat;
  • Leerlingen leren belangrijke levenslessen door bewust met conflicten om te gaan.

terug naar boven

Kortom

Peer mediation is een vorm van mediation waarbij leerlingen onderling een oplossing vinden voor hun conflict. Steeds meer scholen zetten hierop in. Dat doen ze niet alleen omdat er zo minder conflict is op school. Ze doen dit ook omdat leerlingen dan al op vroege leeftijd leren hoe ze kunnen omgaan met conflict. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!