E-mail 085-8081 499

Transformatieve mediation: wat is dat?

Bij transformatieve mediation begeleidt de mediator partijen om ruimte te geven aan hun emoties. Als dat goed gebeurt, wordt het conflict daarna als vanzelf opgelost.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Wat kenmerkt transformatieve mediation?

Binnen transformatieve mediation staan twee begrippen centraal: ‘recognition’ (erkenning) en ‘empowerment’ (de behoefte zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien). Daarbij wordt er vanuit gegaan dat dit twee basisbehoeften zijn van mensen. Mensen hebben de behoefte zich in anderen te verplaatsen en zich met anderen te verbinden (empathisch vermogen).

terug naar boven

Emoties

In conflictsituaties worden mensen geleid door allerlei emoties zoals boosheid, onzekerheid, angst, verdriet en frustratie. Wanneer deze emoties door de ander erkend worden, zullen ze afzwakken. Daarmee wordt het gemakkelijker na te denken over welke stappen gezet moeten worden. Het zetten van stappen sluit aan op de tweede behoefte: de behoefte aan zelfontwikkeling en zelfontplooiing. 

terug naar boven

Erkenning

Zodoende ligt de nadruk van transformatieve mediation op het benutten van de kansen die zich voordoen tot erkenning en empowerment. Als alle mogelijkheden tot erkenning en empowerment zijn benut, komt er natuurlijk een einde aan de mediation. 

terug naar boven

Andere soorten mediation

Binnen andere soorten mediation werkt dat niet zo. De probleemoplossende mediation richt zich bijvoorbeeld op de belangen achter de standpunten van partijen. Die gaan onderhandelen op basis van die belangen. Daarbij ontdekken ze dat hun belangen vaak dicht bij elkaar liggen. Als neutrale derde, leidt de mediator het gesprek. Na afloop legt hij de afspraken vast op papier.

terug naar boven

Wat voor mij?

Onze organisatie biedt geen transformatieve mediation. Mensen komen meestal met een concreet probleem dat opgelost moet worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een scheiding, familieruzie of zakelijk conflict. Wij hebben in heel Nederland een selectie gemaakt van de beste mediators; de mensen met de meeste ervaring. Die zetten we dan in om jouw probleem op te lossen. Bij het oplossen van die problemen komen vaak emoties kijken. Die mogen er zeker zijn. Maar onder aan de streep is onze klant pas blij als het is opgelost. Voor zijn emoties gaat hij naar een therapeut, niet naar de mediator. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!