E-mail 085-8081 499

Alimentatie: rechten en plichten

Wat zijn je rechten of plichten voor de alimentatie nu je gescheiden bent? De duur en de hoogte is aan regels gebonden. Welke dat zijn, lees je hier.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Wanneer alimentatie

Wanneer je gaat scheiden of het geregistreerde partnerschap ontbindt, ontstaat er een recht op- of een plicht tot alimentatie. Wie de alimentatie moet betalen en wat de hoogte van de alimentatie is, hangt af van de situatie. Samen met de mediator proberen jullie tot afspraken te komen en deze vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

terug naar boven

Alimentatieduur

Komen jullie er samen niet uit, dan gelden er wettelijke regels:

Partneralimentatie

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen geldt een termijn van 12 jaar partneralimentatie. Als jullie geen kinderen hebben, is dit 5 jaar. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar, is de alimentatieduur net zo lang als het huwelijk geduurd heeft.

Wanneer één van jullie na de scheiding gaat samenwonen met een nieuwe partner, vervalt de partneralimentatie. Dit valt, als de relatie overgaat, niet meer terug te draaien.

Kinderalimentatie

Wat betreft de kinderalimentatie geldt dat kinderen recht hebben op een bijdrage totdat ze 21 jaar oud zijn. Tot 18 jaar ontvangt de ouder de kinderalimentatie. Daarna zal de alimentatie rechtstreeks aan het kind zelf worden betaald.

Hoogte alimentatie

De hoogte  van de kinderalimentatie berekenen doe je met onze gratis rekentool.

Partneralimentatie berekenen kan hier. Maak daarvoor eerst een behoefteberekening. Kijk daarna of er voldoende draagkracht is. Dat doe je met behulp van de draagkrachtberekening

terug naar boven

Verlengen

Wil je de periode van de alimentatie verlengen? Dan kan je dit aanvragen bij de rechter. Dan moet je wel kunnen aantonen dat het stopzetten van de alimentatie voor jou grote gevolgen zou hebben.

terug naar boven

Wanneer geen recht of plicht alimentatie

Als je samen hebt gewoond, heb je geen recht op- of plicht tot partneralimentatie. Zelfs niet als je relatie lang heeft geduurd en jullie kinderen hebben. Voor de kinderalimentatie is dit anders. Er moet namelijk genoeg geld zijn voor het levensonderhoud van je kinderen. Daarom ontvang of betaal je altijd kinderalimentatie totdat de kinderen 21 jaar oud zijn.

terug naar boven

Pas op met belastingen

Als je alimentatie ontvangt, moet je niet vergeten dat dit door de Belastingdienst wordt gezien als inkomen. Over de ontvangen alimentatie moet je dus belasting betalen. Dit geldt overigens alleen voor de partneralimentatie. De kinderalimentatie wordt buiten beschouwing gelaten. 

terug naar boven

Vragen over alimentatie

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze deskundige medewerkers van de landelijke servicedesk. Zij geven gratis antwoord op al jouw vragen. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!