E-mail 085-8081 499
X

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is de begeleiding die een werkgever biedt bij herstel van een zieke werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een re-integratieplan. Het doel van verzuimbegeleiding is om het welzijn op de werkvloer te verbeteren. Preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen, vallen ook onder verzuimbegeleiding. Mediation is bijvoorbeeld zo’n maatregel.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Wettelijke regels verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding wordt deels bepaald door wettelijke regels. De meeste van deze regels zijn terug te vinden in de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staat onder andere:

  • dat ziekte tijdig wordt gemeld bij de bedrijfsarts en het UWV;
  • dat werknemer en werkgever verplicht zijn afspraken te maken over re-integratie;
  • dat het verloop van de ziekte bijgehouden wordt in een re-integratiedossier.

terug naar boven

Mediation

Als er sprake is van een ziekmelding bij arbeidsconflict, is mediation de meest effectieve interventie. Partijen gaan met elkaar om de tafel. Al pratend proberen ze zo hun conflict op te lossen. Dit kan onder begeleiding van een ervaren mediator. Als de oorzaak van het verzuim is weggenomen, dan zal de werknemer zich snel weer beter melden.

terug naar boven

Aangepast werk

Een werkgever kan een zieke werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Deze geeft een inschatting hoe lang het verzuim zal gaan duren. Ook kan de bedrijfsarts advies uitbrengen over de mogelijkheid om vervangende werkzaamheden uit te voeren. Als de werknemer in staat is aangepast werk te doen, zijn werkgever en werknemer verplicht dit te proberen.

terug naar boven

Bedrijfsarts adviseert steeds vaker mediation

Het komt steeds vaker voor dat een bedrijfsarts adviseert dat er een gesprek plaatsvindt tussen de werknemer en de werkgever. Verzuim is namelijk vaak het gevolg van een arbeidsconflict. Ook kan een werkgever de werknemer op arbeidstherapeutische basis laten werken. Dat betekent dat de werknemer officieel nog ziek is, maar langzaam weer aan het werk gaat. In deze periode geldt nog steeds de loondoorbetaling bij ziekte.

terug naar boven

Deskundigenoordeel UWV

Zijn werknemer en werkgever het niet eens over het verloop van de re-integratie? Dan kunnen zij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV bepaalt bij langdurig ziekteverzuim (langer dan twee jaar) ook of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Die krijgt dan ontslag na twee jaar ziekte

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!