E-mail 085-8081 499
X

Ontslag tijdens ziekte

De werkgever wil een werknemer ontslaan tijdens ziekte. Kan dat zomaar? In de regel is de werknemer vrij goed beschermd tegen ontslag tijdens ziekte. Maar er zijn diverse manieren om toch ontslagen te kunnen worden. Kort gezegd komt het erop neer dat ontslag tijdens ziekte is toegestaan maar ontslag wegens ziekte niet. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


Ontslag tijdens ziekte niet toegestaan

Wanneer je ziek bent, mag een werkgever je niet ontslaan gedurende de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ontslag na twee jaar ziekte is toegestaan mits de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt. 

terug naar boven

Ziek en toch ontslagen?

Een werknemer kan echter ook op andere manieren ontslag krijgen. De kantonrechter kan bijvoorbeeld verzocht worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Op die manier wordt de arbeidsovereenkomst dus niet opgezegd. Maar ook in dit geval zit de werknemer niet zomaar zonder werk. Vindt de kantonrechter dat er een direct verband bestaat tussen de ziekte van de werknemer en het verzoek om ontbinding? Dan zal het verzoek naar alle waarschijnlijkheid niet worden ingewilligd.

terug naar boven

Geen verband ziekte en ontslag?

Heeft de werkgever echter een hele duidelijke reden aangegeven die niets met de ziekte van de werknemer te maken heeft? Dan is de kans groot dat het verzoek wel wordt geaccepteerd – zelfs in geval van ziekte. Het gaat dan bijvoorbeeld om een reorganisatie. Of een ontslag op staande voet. Overigens blijft een eventueel concurrentiebeding ook dan gewoon van kracht. 

terug naar boven

Uitzonderingen

Er bestaan een aantal gevallen waarin het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt:

  1. Het ontslag heeft betrekking op sluiting van een deel van of de gehele organisatie;
  2. De werknemer weigert mee te werken aan redelijke op re-integratie gerichte instructies van de bedrijfsarts of werkgever;
  3. Werknemer is in staat passende arbeid te verrichten, maar weigert deze werkzaamheden te doen;
  4. De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

In bovenstaande uitzonderingsgevallen heeft de werkgever de mogelijkheid om een ontslagvergunning aan te vragen. Als hij daar succesvol in is, dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. In zulke gevallen is ontslag tijdens ziekte dus inderdaad mogelijk.

terug naar boven

Meer weten? Wij geven gratis juridisch advies

Bel ons gerust als je vragen hebt over ontslag en alles wat daarmee te maken heeft. Onze medewerkers geven je graag antwoord op al je vragen. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!