E-mail 085-8081 499
X

Wanneer ontslag op staande voet?

Er is sprake van ontslag op staande voet wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang opzegt. Er geldt geen opzegtermijn en het ontslag mag zowel mondeling als schriftelijk aangezegd worden. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


Geen toestemming van rechter of UWV 

Voor ontslag op staande voet is geen toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter. Als je, als werknemer, op staande voet ontslagen wordt, eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Je bent op dat moment dan ook gelijk je werk en inkomen kwijt. Daarnaast verlies je bovendien je recht op een WW-uitkering en ontslagvergoeding. Een eventueel concurrentiebeding blijft gewoon geldig. Mediation is dan vaak geen optie meer. 

terug naar boven

Ontslag op staande voet gebonden aan strenge eisen

Juist omdat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn voor de werknemer, zijn er strenge eisen gesteld aan ontslag op staande voet. De volgende drie eisen gelden:

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  2. De reden moet de werknemer worden meegedeeld;
  3. Het ontslag moet onverwijld gegeven worden.

Voldoet het ontslag niet aan alle voorwaarden? Dan kan de werknemer dat aanvechten bij de kantonrechter en is de kans op succes erg groot.

terug naar boven

Drie eisen:

Een dringende reden

Bij deze vorm van ontslag krijgen moet er sprake zijn van een ‘dringende reden’. Denk daarbij aan ernstige zaken als diefstal, geweld of fraude. Ook het weigeren van werk kan een reden zijn. Uiteraard moet van geval tot geval bekeken worden of de dringende reden van toepassing is. 

terug naar boven

De reden moet de werknemer worden meegedeeld

Het is de werkgever verplicht om de werknemer mee te delen waarom hij op staande voet ontslagen is. De werkgever mag de reden voor ontslag later niet meer veranderen. Het is daarom belangrijk dat hij de reden dus goed doordacht formuleert. 

terug naar boven

Het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

De werkgever moet de werknemer ontslaan direct nadat het incident heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het de werkgever toegestaan om eerst te onderzoeken of de werknemer zich inderdaad heeft misdragen. Als die misdraging aanleiding geeft voor een ontslag op staande voet, moet het ontslag direct aangezegd worden.

terug naar boven

Meer weten?

Graag geven we je gratis en vrijblijvend (juridisch) advies. Onze medewerkers weten alles van arbeidsrecht en kunnen je onafhankelijk voorlichten. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!