E-mail 085-8081 499
X

Ziekmelden bij arbeidsconflict

Heb jij je ziek gemeld vanwege een arbeidsconflict? Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 25% van verzuim het gevolg is van een arbeidsconflict. Dan kan mediation uitkomst bieden.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Ziek door arbeidsconflict

Ziek door arbeidsconflict? Ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de werknemer, de werkgever en de organisatie. Immers, kostbare tijd gaat verloren en de productiviteit neemt af. Vaak kost ziekteverzuim veel geld: de werkgever blijft (een deel van) het salaris van de zieke werknemer doorbetalen.

terug naar boven

Kosten voor verzekeraars

Ook voor verzekeraars is verzuim een vervelende kostenpost. Want veel werkgevers hebben zich hiervoor laten verzekeren. De verzekeraar betaalt (een deel van) het loon tijdens het verzuim. Daarnaast vergoedt de verzekeraar vaak de interventies die worden gedaan om het ziekteverzuim door het arbeidsconflict tot een einde te brengen. Mediation bij verzuim is zo’n interventie.

terug naar boven

Ontslag?

Eén op de vier werknemers wordt ziek door arbeidsconflict. Het gaat om 70.000 tot 100.00 ziekmeldingen per jaar. Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven 15% van de bruto loonsom wordt uitgegeven aan arbeidsconflicten. Dit zijn kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. Ontslag tijdens ziekte blijkt in praktijk erg moeilijk te zijn. 

terug naar boven

Mediation ziekteverzuim: win-win

Mediation is een snelle en efficiënte manier om tot een oplossing te komen bij een arbeidsconflict. Het ziekteverzuim kan hierdoor beperkt worden. Ook als het conflict al is geëscaleerd en de werknemer ziek thuis zit, kan een mediator helpen om de arbeidsrelatie weer te herstellen. Het doel van mediation is een win-win situatie te creëren. Niet één van de partijen wordt in het gelijk gesteld, zoals bij een rechtszaak, maar de partijen gaan samen aan tafel om tot een oplossing te komen.

terug naar boven

Ziekteverzuim bij arbeidsconflict: herstel van communicatie

Omdat mediation een vertrouwelijk en informeel karakter heeft, is er ruimte om de onderliggende emoties te bespreken. Zo herstelt de communicatie en er ontstaat wederzijds begrip. De mediator is een neutrale deskundige die zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit. Hij begeleidt daarentegen de partijen in het proces. Door middel van mediation ga je op een constructieve manier om met verzuim bij conflicten.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!