E-mail 085-8081 499
X

Ontslag krijgen

Als de werkgever de arbeidsrelatie met jou als werknemer wil verbreken, word je ontslagen. Ontslag krijgen mag in Nederland niet zomaar. In sommige gevallen geldt zelfs een opzegverbod, namelijk als je zwanger bent, ziek bent of kortdurend arbeidsongeschikt raakt.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


Wat doe je als je ontslag krijgt? 

Ontslag krijgen is meestal niet leuk. Toch is het belangrijk om redelijk te blijven en gepast hierop te reageren. Maak geen overhaaste beslissingen en onderteken nooit zomaar iets. Je werkgever moet het ontslag formeel aan jou mededelen in een ontslagbrief. Daarin moet ook de reden van het ontslag worden vermeld. 

terug naar boven

Ontslag krijgen in verschillende situaties

De omstandigheden waaronder iemand ontslag krijgt, kunnen variëren. Je kunt bijvoorbeeld uit jezelf ontslag nemen of kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. In zulke gevallen sta jij zelf achter het ontslag. Dat is anders als er sprake is van ontslag tijdens ziekte of ontslag na twee jaar ziekte. Alleen als daar een gewichtige reden voor is, is ontslag op staande voet toegestaan. Kortom, iedere situatie heeft zijn eigenaardigheden. Dus laat je goed voorlichten als je ermee te maken krijgt. 

terug naar boven

Ontslagvergoeding

Word je ontslagen dan is het soms mogelijk een ontslagvergoeding te krijgen. Ook heb je in veel gevallen recht op een WW-uitkering. Je moet dan kunnen aantonen dat het ontslag niet aan jou te wijten is en dat jij beschikbaar bent voor werk. Dit kan je doen door schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen het ontslag.

terug naar boven

Mediation bij ontslag

Het kan zinvol zijn om mediation bij arbeidsconflict in te zetten. De gesprekken tussen je werkgever en jou worden dan begeleid door een ervaren en neutrale professional: de mediator. Op die manier zorg je ervoor dat het gesprek evenwichtig is en dat je niet zomaar akkoord gaat met voorwaarden die nadelig kunnen zijn voor je.

terug naar boven

Meer weten?

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag over de mogelijkheden.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!