E-mail 085-8081 499
X

Alimentatieplicht

Alimentatieplicht is de verplichting om je partner na de echtscheiding financieel te onderhouden. Dit wordt ook wel de onderhoudsverplichting genoemd. Maar deze verplichting geldt alleen wanneer er wordt voldaan aan een aantal criteria. Welke dat zijn leggen we hier uit. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


Alimentatieplicht: ook voor mij?

Er zijn vier situaties waarbij er sprake is van alimentatieplicht:

  • Partners met kinderen;
  • Geregistreerde partners (stellen met een geregistreerd partnerschap);
  • Gehuwde partners;
  • Ex-echtgenoten of voormalig geregistreerde partners.

Wie de alimentatie moet betalen en wat de hoogte van de alimentatie is, hangt af van de situatie. Doorgaans worden er hier tijdens de scheiding afspraken over gemaakt.

terug naar boven

Kinderalimentatie

Er moet genoeg geld zijn voor het levensonderhoud van je kinderen. Daarom moet de ‘niet-verzorgende ouder’ bijdragen in de kosten van de opvoeding van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie. De ouder is verplicht de alimentatie te betalen totdat de kinderen 21 jaar oud zijn.

terug naar boven

Partner financieel onderhouden

Je bent dus verplicht om je ex-partner financieel te onderhouden. Als hij of zij weinig inkomen heeft, dan kan het zo zijn dat jij partneralimentatie moet betalen. Ook hiervoor bestaat een aantal voorwaarden. Zo mag diegene die de alimentatie ontvangt niet duurzaam samenwonen. Bovendien krijgt de kinderalimentatie voorrang op de partneralimentatie. Dus als je al voor je kinderen betaalt en verder geen draagkracht hebt, dan vervalt de alimentatie voor je partner. 

terug naar boven

Wil je geen partneralimentatie betalen?

Wanneer je gaat scheiden, kunnen jullie er samen voor kiezen om partneralimentatie uit te sluiten. Het is belangrijk dat je dit duidelijk beschrijft in het echtscheidingsconvenant

terug naar boven

Pas op met belastingen

Als je alimentatie ontvangt, moet je niet vergeten dat dit door de Belastingdienst wordt gezien als inkomen. Over de ontvangen alimentatie moet je dus belasting betalen. Dit geldt overigens alleen voor de partneralimentatie. De kinderalimentatie wordt buiten beschouwing gelaten. 

terug naar boven

Hoe lang ben je alimentatieplichtig?

Vaak spreek je tijdens de scheiding af hoe lang je alimentatieplichtig bent. Hebben jullie hierover niets afgesproken, dan gelden de wettelijke regels. Bij een huwelijk met kinderen ben je dan 12 jaar alimentatieplichtig. Als jullie geen kinderen hebben, ben je 5 jaar alimentatieplichtig. Bij een huwelijk korter dan 5 jaar is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk.

terug naar boven

Verlengen

Wil je de alimentatieplicht verlengen? Dit kun je aanvragen bij de rechter. Dan moet je kunnen aantonen dat het stopzetten van de alimentatie voor jou grote gevolgen zou hebben.

terug naar boven

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze deskundige medewerkers van de landelijke servicedesk. Zij geven gratis antwoord op al jouw vragen. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!