E-mail 085-8081 499
X

Boedelscheiding

Eén van de zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding is de verdeling van de bezittingen en schulden. Scheiden vanuit gemeenschap van goederen kan zorgen voor een lastige boedelscheiding. De boedelscheiding bij huwelijkse voorwaarden blijkt in de praktijk echter ook vaak lastig. Wie krijgt wat en hoe bepaal je wat de waarde daarvan is? Wat doe je als je er samen niet uitkomt?

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Afspraken

Voordat je aan het werk gaat en een boedelscheiding opstelt, moet je eerst vaststellen welke afspraken jullie hebben gemaakt over de verdeling scheiding. Ga je scheiden vanuit gemeenschap van goederen, dan heeft ieder in principe recht op de helft van de boedel. Maar heb je een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomst of was je getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan kunnen er andere afspraken gelden. Kijk die goed na in de originele stukken.

terug naar boven

Uitzonderingen

Zoals altijd zijn er wel uitzonderingen, namelijk de zogenoemde verknochte goederen. Dit zijn spullen die nooit tot het gemeenschappelijk bezit horen omdat ze persoonlijk zijn. Denk dan aan kleding of sieraden. Ook kan het zijn dat een erfenis of schenking niet gezamenlijk is. Dit laatste kan je terugvinden in de stukken die je van de notaris hebt gekregen bij de ontvangst van de erfenis of schenking. Dit soort zaken valt buiten de boedelscheiding. 

terug naar boven

CD voor jou, CD voor mij

Acda en de Munnik zongen er al over: bij een boedelscheiding moet je letterlijk overal van zeggen of het voor de één dan wel voor de ander is. Het makkelijkste is om gewoon een lijst te maken waarop je alle bezittingen noteert. Vervolgens zet je er overal achter wie het toebedeeld krijgt.

terug naar boven

Wat is de boedel waard?

De waarde van de boedel is een lastig aspect. Hoeveel is een televisie nu nog waard die je hebt aangeschaft toen scheiden nog niet ter sprake kwam? Wat kost dat gammele maar charmante kastje dat je ooit eens van een inmiddels overleden vriend hebt gekregen als verjaardagscadeau? Wat kost de 7 jaar oude wasmachine die het nog prima doet? Hoe zit het met je eigen bedrijf?

terug naar boven

Emotie of geld?

Uiteraard maken we bij een boedelscheiding onderscheid tussen emotionele en financiële waarde. Maar dan nog is het vaak erg lastig om een objectieve waarde te bepalen van de inboedel. Soms kan het helpen om te kijken wat vergelijkbare spullen kosten op bijvoorbeeld websites met gebruikte spullen. Een andere keer heeft het meer zin om een inschatting te maken van de vervangingswaarde.

De vuistregel is dat je je gezonde verstand gebruikt. De zaken waar je het niet over eens kunt worden, bewaar je voor aan tafel bij de mediator. Meestal komt er dan wel een oplossing.

terug naar boven

Boedelscheiding moet je goed regelen

Kortom, het maken van een verdeling van de boedel is een belangrijk onderdeel van de scheiding. Bepaal eerst welke spullen wel en welke niet tot de gemeenschap behoren, ken er daarna een waarde aan toe en schrijf vervolgens op wie wat krijgt. Als je er samen niet uitkomt, staat de mediator bij scheiden klaar om jullie daarbij te helpen.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!