E-mail 085-8081 499
X

Omgangsregeling wijzigen

Een omgangsregeling wijzigen hoeft geen probleem te zijn. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waaruit blijkt dat de huidige regeling niet werkt. Wat zijn de meest voorkomende redenen om een omgangsregeling te wijzigen?

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


De 4 meest voorkomende redenen:

Na de echtscheiding is er een omgangsregeling kind of omgangsregeling vader afgesproken. Hierin wordt vastgelegd wie de kinderen wanneer ziet. Dit zijn de vier meest voorkomende redenen voor een wijziging: 

terug naar boven

1: Niet aan afspraken houden

Eén van de ouders respecteert de huidige afspraken niet. Het is heel vervelend als één van de ouders zich niet aan de afspraken houdt die zijn opgesteld. Dit kan namelijk voor de nodige frustraties zorgen. Voldoende reden om de regeling te wijzigen. 

terug naar boven

2: Kinderen kunnen niet wennen

Wanneer de kinderen niet kunnen wennen aan de omgangsregeling, is het slim deze te wijzigen. Hoewel kinderen flexibel zijn, moeten ze ook content zijn met het hun nieuwe situatie. Wanneer dat niet het geval is, kan er beter een omgangsregeling wijzigen in gang worden gezet.

terug naar boven

3: Verhuizing één van de ouders

Eén van de ouders verhuist naar de andere kant van het land. In de praktijk is het niet haalbaar om een kind naar school te brengen wanneer het 60 kilometer verderop woont. Lees wel het convenant erop na wat jullie destijds hebben afgesproken over eventuele verhuizingen.

terug naar boven

4: Wensen kinderen veranderen

De wensen van opgroeiende kinderen veranderen. Kinderen worden zelfstandiger naarmate ze ouder worden. Daardoor willen ze steeds meer hun eigen keuzes maken. Als de huidige regeling daar niet in voorziet, moet je die wijzigen. 

terug naar boven

Omgangsregeling wijzigen met hulp mediator

Wanneer jullie denken dat het beter is de omgangsregeling te wijzigen, kun je hiervoor een mediator inschakelen. Deze bekijkt samen met jullie wat er precies veranderd is en hoe dit in de toekomst anders kan. Uiteraard worden de wensen van beide partners meegenomen. De nieuwe afspraken worden ook opnieuw vastgelegd. Eén van de voordelen van mediation is dat je met elkaar in gesprek gaat. Zo kun je problemen sneller en beter oplossen. 

terug naar boven

Neem contact op

Als afspraken niet worden nagekomen, is er waarschijnlijk een moeizaam contact. Door een mediator in te schakelen, kun je voorkomen dat je via een advocaat een kort geding aanspant tegen je ex-partner. Geef mediation eerst een kans voordat je de strijd verder opvoert. Een geschikte mediator zoeken is zo gebeurd. 

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!