E-mail 085-8081 499
X

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Het ontbinden geregistreerd partnerschap gaat iets anders in z’n werk dan bij een huwelijk. Voor het ontbinden van een huwelijk moet je altijd naar de rechter. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan ook via een advocaat of notaris. Voorwaarde is dat je geen minderjarige kinderen hebt. Ook moet je het met elkaar eens zijn over de scheiding. 


Op deze pagina geven we antwoord op de volgende vragen:


Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

1. Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Het burgerlijk huwelijk en het geregistreerd partnerschap lijken heel erg op elkaar. In beide gevallen leg je jullie relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarmee krijg je een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Je hebt bijvoorbeeld het recht om de achternaam van de ander te gebruiken. Maar je hebt ook de plicht om voor elkaar te zorgen, zelfs nadat de relatie is beëindigd. Net als bij een huwelijk kun je ervoor kiezen om de relatie in gemeenschap van goederen of op voorwaarden aan te gaan. 

terug naar boven

 

 

2. Hoe kan ik een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Bij een geregistreerd partnerschap kun je scheiden zonder rechter. Met hulp van de mediator maak je eerst goede afspraken. Die leg je vervolgens vast in het echtscheidingsconvenant. Daarna regelt de advocaat of mediator de formele ontbinding. Maar let op! Dit kan alleen als je géén minderjarige kinderen hebt. Bovendien ben je het samen eens over het ontbinden van het geregistreerd partnerschap en hoe dat moet gebeuren. 

terug naar boven

3. Moet ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen met convenant?

In het scheidingsconvenant spreek je af dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Ook afspraken over verdeling van geld, spullen of bijvoorbeeld partneralimentatie zijn hierin opgenomen. De overeenkomst wordt door beiden ondertekend. Vervolgens moet binnen 3 maanden na ondertekening de overeenkomst aan de burgerlijke stand worden doorgegeven. Het geregistreerd partnerschap beëindigen is nu voltooid. Je bent klaar met scheiden

terug naar boven

4. Wanneer is ontbinden geregistreerd partnerschap verplicht bij rechter?

Heb je wel minderjarige kinderen? Of ben je het niet eens over de scheiding? Dan moet je de scheiding aanvragen bij de rechter. De mediator helpt je daarbij. Je maakt eerst afspraken en die legt de mediator dan voor je vast. Ben je het eens geworden? Dan zorgt de mediator ervoor dat de rechter het partnerschap formeel ontbindt. Vervolgens ga je naar de gemeente om de scheiding in te schrijven. De echtscheidingsprocedure is nu afgerond.

terug naar boven

5. Hoe maak ik duurzame afspraken?

Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het van het belang dat je afspraken maakt waar je allebei achter staat. De mediator helpt je dan een vechtscheiding voorkomen. Dat kan natuurlijk ook via online mediation. De kans op ruzie in de toekomst is dan kleiner. Je bent dan duurzaam gescheiden

terug naar boven

6. Op welke kosten moet ik rekenen?

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Die zijn op precies dezelfde manier opgebouwd als bij een reguliere scheiding. Bovendien maakt het ook hier nogal uit of je naar de rechter moet of niet. Kijk daarom op deze pagina om te lezen wat de kosten zijn voor het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!