E-mail 085-8081 499
X

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Ben je onder huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd en ga je scheiden? Hoe jullie zaken onderling verdelen, heb je afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. Maar er kunnen allerlei complicaties optreden. Op deze pagina leggen we uit welke soorten huwelijkse voorwaarden er bestaan. Ook gaan we in op het periodiek of finaal verrekenbeding. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken die je samen maakt, meestal voordat je trouwt. Je kunt ze echter ook opmaken nadat je bent getrouwd. Als je in Nederland trouwt, dan gebeurt dat automatisch in gemeenschap van goederen. Op enkele uitzonderingen na zijn alle bezittingen en schulden vanaf dat moment gezamenlijk. Als je gaat scheiden heb je allebei recht op de helft van de huwelijksgemeenschap op dat moment. Als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, is dat niet zo. Hoe het dan wel is, hangt af van wat je afgesproken hebt. 

terug naar boven

Hoe worden huwelijkse voorwaarden opgesteld? 

De akte huwelijkse voorwaarden wordt opgemaakt door de notaris. De notaris zorgt er ook voor dat de akte wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Dit is een openbaar register. Als je gaat scheiden, hoef je niet terug naar de notaris. Je volgt dan de echtscheidingsprocedure via de rechter.

terug naar boven

Koude uitsluiting of beperkte gemeenschap?

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden. Maar twee soorten komen het meeste voor: koude uitsluiting en beperkte gemeenschap. In beide gevallen wordt er ook een verrekenbeding opgenomen. Wat dat is, leggen we hieronder uit. 

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting houdt in dat er op geen enkele manier vermenging plaatsvindt van jullie vermogens. Je kunt dus helemaal geen aanspraak maken op het vermogen van je partner. Ook niet op zijn of haar schulden. 

Beperkte gemeenschap van goederen

Er is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen als de huwelijkse voorwaarden bepalen dat sommige zaken tot de privévermogens van de echtgenoten blijven behoren en andere zaken juist gemeenschappelijk worden. 

terug naar boven

Periodiek of finaal verrekenbeding?

In het verrekenbeding wordt bepaald  hoe en wanneer sommige inkomsten, uitgaven en vermogensbestandsdelen onderling worden verrekend. Er bestaan twee soorten verrekenbeding: het periodiek verrekenbeding en finaal verrekenbeding. 

Periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding is ook wel bekend als het Amsterdams verrekenbeding. Hierin wordt bepaald dat je aan het einde van ieder jaar de zogenaamde overgespaarde inkomsten bij helfte verdeelt. Dat betreft dus het spaargeld, maar ook geld dat is belegd in bijvoorbeeld aandelen. 

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding vindt de verrekening pas plaats op het moment dat je gaat scheiden. Er hoeft dus niet tussentijds (periodiek) worden verrekend.

terug naar boven

Partneralimentatie

In de huwelijkse voorwaarden kun je niet afspreken dat er afstand wordt gedaan van partneralimentatie. Je kunt het wel afspreken, maar in de wet staat dat aan zo’n afspraak geen gevolg gegeven hoeft te worden. Tijdens de echtscheidingsprocedure kunt je natuurlijk wel afzien van partneralimentatie. Daarvoor gelden dan dezelfde regels als wanneer je in gemeenschap van goederen zou zijn gehuwd.

terug naar boven

Huwelijkse voorwaarden huis op één naam

In de voorwaarden heb je afgesproken op wiens naam het huis staat. Wanneer dat op één van beiden is, betekent dat je de woning niet hoeft te verdelen wanneer je gaat scheiden. Het is ook mogelijk dat je ieder eigenaar bent van de woning. In dat geval neem houd je die verdeling aan in het echtscheidingsconvenant

terug naar boven

Geldigheid huwelijkse voorwaarden

Om te beoordelen of jullie huwelijkse voorwaarden nog geldig zijn, wordt gekeken of je ze ook hebt nageleefd. Ben je bijvoorbeeld 25 jaar getrouwd geweest, maar heb je nooit uitvoering gegeven aan aan de voorwaarden? Dan kan het zomaar zijn dat ze niet geldig zijn. Dit heeft de Hoge Raad in 2004 bepaald. Bovendien moeten de voorwaarden destijds zijn opgesteld door een notaris.   

terug naar boven

Verrekenbeding niet uitgevoerd?

Het periodiek verrekenbeding wordt vaak niet, of niet goed uitgevoerd. Zodra je gaat scheiden, moet het alsnog worden uitgevoerd. Daarbij stelt de wet dat het totale vermogen aan het einde van het huwelijk verrekend had moeten worden. Dat betekent in praktijk dat je e.e.a. moet verrekenen alsof je in gemeenschap van goederen gehuwd bent. Wellicht een tegenvaller, want had je niet juist voorwaarden afgesproken om dit te voorkomen? 

terug naar boven

Meer weten?

Een scheiding met huwelijkse voorwaarden kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Onze deskundige medewerkers geven je graag antwoord op al je vragen. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!