E-mail 085-8081 499
X

Omgangsrecht voor grootouders

Bestaat er omgangsrecht voor grootouders? Veel grootouders zien hun kleinkinderen niet meer na de scheiding van hun eigen kinderen. Helaas is hier niet altijd iets aan te doen. Tenzij de grootouders bij de kinderrechter kunnen aantonen dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opvoeding of verzorging. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

 Op deze pagina lees je over de volgende onderwerpen:


Omgangsrecht voor wie allemaal?

Het omgangsrecht is in eerste instantie alleen van toepassing op de ouders van een kind. Toch geldt het omgangsrecht ook voor bloedverwanten in de tweede graad. Dit zijn bijvoorbeeld opa’s, oma’s, ooms en tantes. Hebben de grootouders een waardevolle bijdragen geleverd aan de opvoeding of verzorging van het kind? Dan is het alsnog mogelijk om opa’s en oma’s mee te nemen in het omgangsrecht. Ook in de politiek gaan er steeds vaker signalen op om de grootouders te betrekken bij het omgangsrecht. 

terug naar boven

Contact met kleinkinderen na scheiding slecht

Bij een echtscheiding wordt er meestal vanuit gegaan dat het contact tussen de grootouders en de kinderen goed blijft. In de praktijk hoeft dit echter niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld als er onderling veel verwijten worden gemaakt. In het ergste geval kan een kind zelfs als machtsmiddel worden ingezet bij een echtscheiding.

terug naar boven

Heeft procedure kans van slagen?

De grootouders kunnen een procedure starten voor het omgangsrecht. Maar hiervoor moet wel worden aangetoond dat er een hechte band is tussen de grootouders en het kleinkind. Bewijs hiervoor leveren is echter best lastig. Vandaag de dag wordt het echter wel steeds gemakkelijker om iets af te dwingen. Dit omdat beide ouders tegenwoordig vaak werken en opa’s en oma’s dan op de kleinkinderen passen.

terug naar boven

Omgangsrecht grootouders vormgeven

Mediation kan een belangrijke bijdrage leveren om ook grootouders mee te nemen in het ouderschapsplan. Dankzij een slimme aanpak kunnen er doeltreffende afspraken worden gemaakt voor een eventueel omgangsrecht voor de grootouders. Uiteraard moet dit alles wel in het belang van het (klein)kind zijn en in overleg met beide ouders. Daarmee kan het omgangsrecht voor grootouders uitstekend vorm worden gegeven.

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!