E-mail 085-8081 499
X

Co-ouderschap regelen in co-ouderschapsplan

Co-ouderschap regelen? Eerst een co-ouderschapsplan maken! Dat plan lijkt veel op een gewoon ouderschapsplan, maar wijkt op een aantal belangrijke punten af. We zetten op een rijtje waar je extra goed op moet letten. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:Co-ouderschap en gezag: hoofdregel

Dit is de hoofdregel: als de kinderen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, dan hebben jullie beiden automatisch het ouderlijk gezag. Dat verandert normaal gesproken niet als je gaat scheiden. Als jullie samenwonen en de man heeft de kinderen destijds niet erkent, dan oefent moeder alleen het gezag uit. Soms weten ouders dat helemaal niet. Dan blijkt dat pas op het moment waarop het onderwerp bij de mediator ter sprake komt. Als blijkt dat moeder alleen het gezag uitoefent zullen jullie een keuze moeten maken. Wordt het éénoudergezag gehandhaafd of niet? Vaak handelen ouders al alsof er sprake is van gezamenlijk gezag. Omzetting naar gezamenlijk gezag is dan een logische keuze. Jullie scheidingsbemiddelaar kan jullie uitleggen hoe jullie dit eenvoudig samen kunnen regelen. 

terug naar boven

Co-ouderschap: waar wordt jouw kind ingeschreven?

De hoofdverblijfplaats van de kinderen wordt meestal de plek daar waar de ouder het grootste deel van de tijd met de kinderen doorbrengt. De kinderen zullen dan ook op het adres van deze ouder worden ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente. Deze ouder zal de fiscale voordelen die de belastingdienst voor de kinderen verstrekt ontvangen: de combinatiekorting en het kindgebonden budget. Als je de zorg op een manier deelt waarbij de kinderen minimaal drie dagen en nachten bij elk van jullie verblijft, kan dat fiscaal gunstig zijn. Jullie kunnen in dat geval beiden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen.

terug naar boven

Zorgregeling bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap delen jullie de zorg echt samen. Ieder voor de helft. Meestal wordt daarbij gekozen voor de “week op, week af” regeling. De ene week bij moeder, de andere week bij vader. De wissel vindt dan vaak plaats op woensdag of in het weekend. Soms lukt dat niet en vinden er meerdere wisselingen per week plaats. Ouders kunnen op die manier toch de zorg (blijven) delen. Overwegen jullie een co-ouderschap met meerdere wissels per week? Bedenk dan dat niet ieder kind het fijn vindt om meerdere keren per week te wisselen. Sommige kinderen kunnen de wisselmomenten als onrustig ervaren of steeds opnieuw weer moeten wennen. Dat hoeft natuurlijk niet. De regeling kan ook prima verlopen. Kijk in ieder geval goed naar wat past bij jouw kind.

 

 

terug naar boven

Co-ouderschap regelen voor jonge kinderen

Co-ouderschap werkt vaak goed bij jonge kinderen. Van peuters tot kinderen op de leeftijd van de basisschool. Worden de kinderen ouder en gaan zij naar de middelbare school? Dan is dat regelmatig het moment waarop de zorgregeling aangepast wordt. Niet omdat de ouders dit willen, maar vooral omdat de kinderen tot een andere regeling willen komen. Pas wel op met heel jonge kinderen, die zitten nog in hun hechtingsfase. Vaak is het beter als zij niet te lang weg zijn bij de moeder. 

terug naar boven

Co-ouderschap regelen: gezamenlijke woning aanhouden?

Tegenwoordig zien we vaak dat ouders de woning aanhouden voor de kinderen. De kinderen blijven op dezelfde plek en de ouders wisselen elkaar af. Groot voordeel van deze regeling is natuurlijk dat de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Zij blijven op dezelfde school en in “hun eigen huis”. Maar hoe mooi deze regeling ook is, deze is niet voor iedereen weggelegd. Ten eerste moet het financieel haalbaar zijn. Daarnaast moet je ook met de ander goede afspraken kunnen maken. 

terug naar boven

 

Halen en brengen bij co-ouderschap

Denk bij het afspreken van de regeling ook na over het halen en brengen van de kinderen. Verdelen jullie dit? Of zijn de kinderen ouder en fietsen zij zelf van de één naar de ander? Wellicht brengt de één de kinderen ’s ochtends naar school en haalt de ander hen daar op? Maak ook hier afspraken over.

terug naar boven

Tip: zoveel mogelijk dubbel

Kinderen nemen graag hun spullen mee. Nieuw speelgoed, die favoriete knuffel, een dagboek. Een week zonder is ondenkbaar. Maar ze hebben ook kleding nodig voor minstens een week. En wat te denken van drinkbekers, lunchtrommels en sportkleding?

Voordat je het weet, vindt er iedere week een volksverhuizing plaats. Of ze vergeten wat mee te nemen. Zorg daarom dat je zoveel mogelijk dubbel aanschaft.

 

Kindrekening of alimentatie?

Vooral als een co-ouderschap is afgesproken, willen ouders nog wel eens kiezen voor een kindrekening in plaats van kinderalimentatie.  Zij vinden deze regeling dan beter aansluiten op de gedeelde zorg. Op een kindrekening storten allebei de ouders geld. Van deze rekening worden de kosten van de kinderen betaald. Beide ouders kunnen op de rekening gemachtigd worden en inzage hebben. Stort naar verhouding geld op de rekening. Om de verhouding te bepalen kan dan weer gekeken worden naar de berekening zoals die wordt opgesteld voor het berekenen van kinderalimentatie.

terug naar boven

 

4 TIPS bij een kindrekening

TIP 1: welke kosten worden van de kindrekening voldaan

Denk na over welke kosten precies van de rekening worden betaald. Voorbeelden: – schoolkosten – medische kosten – kleding – kapper – cadeautjes voor jarige klasgenootjes – verjaardag vieren – sport of hobby – kosten mobiele telefoon – reiskosten – kosten kinderopvang

TIP 2: maak onderscheid: zonder overleg / alleen in overleg

Maak onderscheid tussen de diverse kosten. Welke kosten kunnen worden betaald zonder de ander eerst te informeren? En welke kosten zullen pas na overleg worden voldaan? Voor grote uitgaven is het in ieder geval verstandig eerst te overleggen.

TIP 3: wie zorgt voor de aankoop van kleding

Over smaak valt niet te twisten en misschien heeft je partner een heel andere smaak dan jij. Denk je het over de aankoop van kleding niet eens te kunnen worden? Of kan de ander dat echt veel beter? Dan is het misschien handiger om hiervoor een andere regeling af te spreken. Bijvoorbeeld één van jullie zorgt voor voldoende kleding. Of jullie spreken een budget af en kopen ieder de eigen kleding.

TIP 4: omschrijf de afspraken duidelijk

Zorg dat de afspraken heel duidelijk omschreven worden in het c0-ouderschapsplan zodat hierover later geen discussie kan ontstaan.

 

Andere regelingen

Willen jullie de kosten van de kinderen anders verdelen? Dat kan natuurlijk ook. Zorg er dan wel voor dat jullie de afspraken daarover heel goed verwoorden in het co-ouderschapsplan. In de toekomst kan de situatie veranderen. Denk aan een wijziging van de zorgregeling of verlies van inkomen van één van de ouders. De bijdrage zal dan ook aangepast moeten worden. Op dat moment zullen de omstandigheden waarin jullie de afspraken gemaakt hebben van belang zijn. 

terug naar boven

Co-ouderschap beëindigen

Werkt een co-ouderschap toch niet, ondanks alle goede afspraken? Lees hier dan hoe het co-ouderschap beëindigen op een nette manier geregeld kan worden. Kijk in dit kader ook eens op de pagina over Villa Pinedo

terug naar boven

Let op:

Soms willen ouders nog wel eens afspreken dat voor altijd wordt afgezien van kinderalimentatie. In ruil voor bijvoorbeeld het aflossen van schulden door de ander. Zo’n overeenkomst is nietig. Niet geldig dus. Het recht van het kind op onderhoud van de ouders is vastgelegd in de wet. Daar kan je, als ouder geen afstand van doen.

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!