E-mail 085-8081 499
X

Eenzijdige scheiding aanvragen

Jij wilt scheiden, maar je partner niet. Wat nu? Je kunt ervoor kiezen om eenzijdige scheiding aan te vragen. Dan worden de afspraken later gemaakt en hebben jij en je partner beiden een eigen advocaat nodig. Probeer er eerst toch samen uit te komen. Een eenzijdige scheiding is namelijk niet ideaal.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar: 


Hoe vraag je een eenzijdige scheiding aan?

Wil je een eenzijdige scheiding aanvragen? Dan kun je een verzoekschrift echtscheiding indienen. Je partner wordt dan schriftelijk ingelicht en krijgt 6 weken de tijd om een bezwaar aan te tekenen. Hij of zij kan bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden stellen aan de scheiding.

terug naar boven

Verzoek om nevenvoorzieningen

Een nevenvoorziening is een besluit van de rechter over een verzoek. In geval van een echtscheiding kan dit gaan over bijvoorbeeld de alimentatie, de verdeling van de bezittingen, de zorg en omgang met de kinderen en andere zaken die samenhangen met de scheiding. Je kunt een verzoek om nevenvoorzieningen indienen zodra je je verzoekschrift tot echtscheiding hebt ingediend.

terug naar boven

Mijn partner heeft een eenzijdige scheiding aangevraagd

Je partner heeft een eenzijdige echtscheiding aangevraagd en je bent hier helemaal nog niet klaar voor. Als je partner dit daadwerkelijk wil, zul je hier toch respect voor moeten hebben. Want de scheiding kan gewoon doorgaan, ook al ben jij het er niet mee eens. Dan kun je dus het beste zorgen dat jullie eerlijke afspraken maken en goed uit elkaar gaan. Dat doe je met hulp van een mediator

terug naar boven

Huwelijk niet duurzaam ontwricht

Als je partner een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend heb je maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld beargumenteren dat jullie huwelijk niet duurzaam ontwricht is. Duurzame ontwrichting houdt in dat de situatie echt onhoudbaar is en dat het niet meer mogelijk is om bij elkaar te blijven. Dit bezwaar indienen heeft doorgaans echter weinig effect. Want als iemand wil scheiden, is er doorgaans al sprake van een duurzaam ontwricht huwelijk. 

terug naar boven

Eenzijdige scheiding aanvragen op voorwaarden

Als je bezwaar wilt maken, kun je daarom beter bepaalde voorwaarden stellen. Dan ga je akkoord met de scheiding, maar moeten er wel eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Denk hierbij aan een alimentatieregeling of een bepaalde verdeling van de bezittingen.

terug naar boven

Oneens met de nevenvoorzieningen?

Als je wilt, kun je ook bezwaar aantekenen tegen de nevenvoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de alimentatieregeling. De rechter kijkt vervolgens of er gehoor wordt gegeven aan het bezwaar.

terug naar boven

Juridische experts

Voor vragen kun je terecht bij onze juridische experts. Zij beantwoorden graag al jouw vragen. Dit is uiteraard gratis en vrijblijvend, je zit nergens aan vast. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!