E-mail 085 – 401 24 53
X

Ouderdomspensioen bij echtscheiding

Ouderdomspensioen bij echtscheiding? Omdat het al moeilijk genoeg kan zijn om alle andere zaken te regelen, vergeet men binnen een mediation nog wel eens stil te staan bij het ouderdomspensioen. In de meeste gevallen duurt het immers nog vele jaren voordat je met pensioen gaat. Toch is van groot belang om stil te staan welke gevolgen de scheiding kan hebben voor je toekomstige inkomen. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

De wet over pensioen en echtscheiding 

Wetgeving over pensioen en echtscheiding? De Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WvPS) – de naam zegt het al – regelt alles wat te maken heeft met het ouderdomspensioen na de scheiding. Bijna alles, want deze wet gaat niet over het pensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd; alleen dat deel dat door jullie is opgebouwd tijdens het huwelijk. 

Ieder de helft

Hoe moet het ouderdomspensioen worden behandeld bij de boedelscheiding? In de basis komt het hierop neer: ieder ontvangt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het maakt hierbij niet uit of een van de partners het te verdelen pensioen heeft opgebouwd of dat beide partners ieder eigen ouderdomspensioen hebben opgebouwd.

Het staat je echter vrij om af te wijken van deze verdeelsleutel. Je zou ook niet tot een verdeling over kunnen gaan, of tot een alternatieve verdeling. Vaak zien mensen die allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd af van verdeling. Zeker wanneer er sprake is van een eigen bedrijf

Hoe verdelen?

Hoewel het ouderdomspensioen altijd op naam blijft staan van degene die het betreft (en dus niet op de naam van de ex-partner), kan de verdeling plaatsvinden op de datum van scheiding of op de dag dat de deelnemer met pensioen gaat.

Wanneer het pensioen bij scheiden plaatsvindt op de datum van de scheiding, dan wordt dat conversie genoemd. Wanneer de verdeling pas plaatsheeft op de dag dat het pensioen voor het eerst wordt uitgekeerd, dan wordt dat verevening genoemd.

Conversie

Het pensioen wordt verdeeld op de echtscheidingsdatum, evenals de waarde van het pensioen. De helft van de waarde wordt vervolgens afgesplitst van het lopende pensioen en wordt overgedragen naar een eigen pensioenregeling. Op deze wijze krijgt de ex-partner een eigen pensioenregeling en is volkomen onafhankelijk van de ex-partner.

Verevening

Het pensioen wordt verdeeld op de pensioendatum zodat de ex-partner een voorlopig recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is ten tijde van het huwelijk op die datum. Voor veel mensen is het grote voordeel van pensioenverevening dat wanneer de ex- partner overleden is tegen de tijd dat de uitkering van het pensioen aanvangt, degene die het pensioen oorspronkelijk had opgebouwd dan 100% van het pensioen krijgt uitgekeerd.

Pensioenfonds informeren

In vrijwel alle gevallen is het van belang om de pensioenuitvoerder te laten weten aan wie en voor welk percentage het ouderdomspensioen in de toekomst zal worden uitbetaald. Gebruik daarvoor dit formulier van de Rijksoverheid. Je moet dit formulier binnen twee jaar na de scheidingsdatum ondertekenen en opsturen aan de betreffende pensioenfondsen. 

Pensioen scheiding na samenwonen

De Wet betreft slechts pensioenen die opgebouwd zijn tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Stellen die “slechts” hebben samengewoond vallen dus niet onder de wet over pensioen scheiding. Zolang de bij scheiding gemaakte afspraken niet afwijken van wat de wet aan mogelijkheden biedt, werken pensioenfondsen doorgaans echter mee aan de verwerking ervan.

Meer weten?

Meer weten over echtscheiding en pensioen? Neem contact op, we hebben altijd een ervaren mediator klaarzitten die graag antwoord geeft op al je vragen.

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!