E-mail 085-8081 499
X

Ouderdomspensioen bij echtscheiding

Omdat het al moeilijk genoeg kan zijn om alle zaken tijdens een echtscheiding goed te regelen, vergeet men nog wel eens stil te staan bij het ouderdomspensioen. In de meeste gevallen duurt het immers nog vele jaren voordat jullie met pensioen gaan. Toch is het van groot belang om stil te staan bij welke gevolgen de scheiding kan hebben voor je toekomstige inkomen. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


De wet over pensioen en echtscheiding

De Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WvPS) – de naam zegt het al – regelt alles wat te maken heeft met het ouderdomspensioen na de echtscheiding. Bijna alles, want deze wet gaat niet over het pensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd.  De wet behandelt alleen dat deel dat door jullie is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

terug naar boven

Ieder de helft

In de basis komt het bij het verdelen van de boedelscheiding hier op neer: ieder ontvangt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het maakt hierbij niet uit of één van de partners het te verdelen pensioen heeft opgebouwd of dat beide partners ieder eigen ouderdomspensioen hebben opgebouwd.

Het staat je echter vrij om af te wijken van deze verdeelsleutel. Je zou ook niet tot een verdeling over kunnen gaan, of tot een alternatieve verdeling. Vaak zien mensen die allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd af van verdeling. Zeker wanneer er sprake is van een eigen bedrijf

terug naar boven

Hoe verdelen?

Hoewel het ouderdomspensioen altijd op naam blijft staan van degene die het betreft (en dus niet op de naam van de ex-partner), kan de verdeling plaatsvinden op de datum van scheiding of op de dag dat diegene met pensioen gaat.

Wanneer het pensioen bij scheiden plaatsvindt, noemt men dat conversie. Wanneer de verdeling pas plaatsvindt op de dag dat het pensioen voor het eerst wordt uitgekeerd, heet dat verevening.

terug naar boven

Conversie

Bij conversie verdelen jullie het pensioen op de echtscheidingsdatum, evenals de waarde van het pensioen. De helft van de waarde wordt vervolgens afgesplitst van het lopende pensioen en wordt overgedragen naar een eigen pensioenregeling. Op deze wijze krijgt de ex-partner een eigen pensioenregeling en is volkomen onafhankelijk van de ex-partner.

terug naar boven

Verevening

Bij verevening verdelen jullie het pensioen op de pensioendatum. De ex-partner krijgt een voorlopig recht op de helft van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is ten tijde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een voordeel van pensioenverevening kan zijn dat wanneer de ex-partner is overleden vóór de pensioendatum, degene die het pensioen heeft opgebouwd 100%, in plaats van de helft, van het pensioen krijgt uitgekeerd.

terug naar boven

Pensioenfonds informeren

In vrijwel alle gevallen is het van belang om de pensioenuitvoerder te laten weten aan wie en voor welk percentage het ouderdomspensioen in de toekomst zal worden uitbetaald. Gebruik daarvoor dit formulier van de Rijksoverheid. Je moet dit formulier binnen twee jaar na de scheidingsdatum ondertekenen en opsturen aan de betreffende pensioenfondsen. 

terug naar boven

Pensioen scheiding na samenwonen

De Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding betreft slechts pensioenen die opgebouwd zijn tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Stellen die hebben samengewoond, vallen dus niet onder deze wet. Zolang de bij scheiding gemaakte afspraken niet afwijken van wat de wet aan mogelijkheden biedt, werken pensioenfondsen doorgaans echter mee aan de verwerking ervan.

terug naar boven

Meer weten?

Meer weten over echtscheiding en pensioen? Neem contact op, we hebben altijd een ervaren mediator klaarzitten die graag antwoord geeft op al je vragen.

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!