E-mail 085-8081 499
X

Taxatie woning bij scheiding

Het taxeren van de koopwoning bij een scheiding is belangrijk. Dit geldt als de één de ander uitkoopt maar ook als jullie het huis gaan verkopen. Men bepaalt bij zo’n taxatie wat de waarde van het huis is. Aan de hand hiervan wordt de hoogte van het verkoop- of uitkoopbedrag bepaald. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!


Taxatie woning bij scheiding: hoogte verkoopbedrag

Je hebt besloten te gaan scheiden en je hebt samen een koopwoning. Of je nu je partner uitkoopt, of  wanneer jullie het huis gaan verkopen, we raden sowieso een taxatie van de woning aan. Een erkend taxateur stelt dan objectief de waarde van de woning vast. Hiermee vermijdt je discussies en is de kans op een vechtscheiding kleiner. 

Na de taxatie wordt een taxatierapport opgesteld. Hierin staat een nauwkeurige schatting van de waarde van het huis. Dit wordt de vrije-verkoopwaarde genoemd. Aan de hand hiervan kan vervolgens een verkoopbedrag worden vastgesteld waarmee jij je partner uit kan kopen of waarmee jullie de woning te koop kunnen gaan zetten. 

terug naar boven

Verschillende waarden  

Er zijn verschillende soorten waarden van woningen. Ze dienen ieder een ander doel: 

1: Vrije-verkoopwaarde 

De vrije-verkoopwaarde is de waarde van het huis bij uitkoop of verkoop. Het is de waarde van de woning vrij van huur en gebruik. 

2: WOZ-waarde 

De WOZ-waarde van de woning is de waarde van het huis die wordt gebruikt om de hoogte van gemeentelijke belastingen te bepalen. Deze waarde verschilt doorgaans van – en ligt vaak lager dan – de vrije-verkoopwaarde. De WOZ-waarde wordt overigens ook gebruikt bij het berekenen van de alimentatie.

3: Executiewaarde 

De executiewaarde van de woning is alleen relevant bij een scheiding als er sprake is van gedwongen verkoop. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jullie de woning niet meer kunnen betalen. Deze waarde ligt doorgaans 20 tot 30% onder de vrije-verkoopwaarde. 

terug naar boven

Tips bij taxatie 

Als jullie overgaan tot taxatie van de woning geven we 4 tips om het je nog makkelijker te maken: 

Tip 1:

Kies een door jullie beiden geaccepteerde taxateur.

Tip 2: 

Zorg ervoor dat jullie allebei aanwezig zijn tijdens de taxatie. Dan weet je zeker dat alles duidelijk is en kan er geen verwarring ontstaan over dat wat in het rapport staat of wat de taxateur heeft gezegd. 

Tip 3: 

Spreek samen af dat jullie akkoord gaan met het bedrag dat de taxateur vaststelt. Hierdoor kun je van tevoren al voorkomen dat er mogelijk verwarring of onenigheid ontstaat over de hoogte van de taxatie.

Tip 4: 

Een uitgebreid taxatierapport lijkt misschien overbodig, want je hoeft tenslotte alleen maar de vrije-verkoopwaarde te weten. Toch is het handig om te vragen naar een rapport dat uitgebreid genoeg is, zodat jullie er later alles in terug kunnen vinden, mocht dat nodig zijn. 

terug naar boven

Kosten 

Doorgaans kost een taxatie, inclusief rapport, ergens tussen de € 200 en € 1.000. Dit kan verschillen per taxateur en per woning. Op deze website kun je er één uitzoeken.  

Daarnaast is het belangrijk dat je er rekening mee houdt dat je wellicht overdrachtsbelasting moet betalen wanneer je je partner uitkoopt of dat er een boeterente betaald moet worden. Hier lees je daar meer over.

terug naar boven

Vragen  

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je vrijblijvend advies? Onze juridische experts helpen je graag verder. 

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!