E-mail 085-8081 499
X

Partneralimentatie berekenen: antwoord op alle vragen

Partneralimentatie berekenen is ingewikkeld. Wanneer moet ik alimentatie betalen? Op hoeveel alimentatie heb ik recht? Kan ik zelfstandig de hoogte berekenen? We hebben alle vragen en antwoorden overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Ook kun je met onze gratis rekentool jouw behoefte aan partneralimentatie berekenen. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

We geven antwoord op de volgende vragen:


Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op partneralimentatie wanneer je na de scheiding niet in staat bent om zelfstandig in je levensonderhoud te voorzien. Bij de beoordeling daarvan kijk je naar de levensstandaard tijdens het huwelijk. Het is dus de bedoeling dat je na het huwelijk beiden een vergelijkbare levensstandaard hebt. 

terug naar boven

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

Partners zijn niet alleen verplicht elkaar te onderhouden tijdens de relatie, maar ook na het scheiden. Je moet alimentatie betalen na een echtscheiding indien jouw ex-partner niet zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. De levensstandaard waar dan naar wordt gekeken is gebaseerd op die jullie deelden tijdens het huwelijk. 

terug naar boven

 


 


 

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

De hoogte van de partneralimentatie die je moet betalen, hangt van twee zaken af. Enerzijds kijk je of je ex-partner behoefte heeft aan alimentatie. Die wordt vastgesteld via een behoefteberekening. Anderzijds kijk je of jij voldoende draagkracht hebt. Daartoe wordt een draagkrachtberekening opgesteld. 

terug naar boven

 

Zelf behoefte partneralimentatie berekenen

Via deze gratis rekentool kun je zelf berekenen of je behoefte hebt aan partneralimentatie.

Draagkracht

Berekend wordt hierna dan ook of de ander ook voldoende ruimte in zijn inkomen heeft om die bijdrage te kunnen voldoen. Als mijn partner flinke gemeenschapsschulden aflost, dan zal er mogelijk geen ruimte zijn voor partneralimentatie. Of hij kan maar in een deel van mijn behoefte voorzien. 

terug naar boven

 

Waarom is een goede berekening belangrijk?

Het is doorgaans lastig om eenmaal gemaakte afspraken eenzijdig te herzien. Daarom is het van groot belang om een zorgvuldige alimentatieberekening uit te laten voeren. Dan weet je allebei waar je volgens de wet- en regelgeving aan toe bent. Bovendien weet je dat je na de scheiding qua financiën niet in de problemen gaat komen. Ook weet je in hoeverre jouw koophuis en hypotheek nog realistisch zullen zijn na de scheiding.

terug naar boven

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

In beginsel moet er gedurende 12 jaar partneralimentatie worden betaald. Het startpunt is de datum van inschrijving in de gemeentelijke registers van de echtscheidingsbeschikking. Maar er zijn uitzonderingen op die hoofdregel. 

terug naar boven

 


 


 

Eindigt mijn alimentatieverplichting als mijn ex-partner opnieuw gaat samenwonen?

Ja, zodra je ex-partner gaat samenwonen met een ander als ware hij of zij gehuwd, dan vervalt de verplichting. Dit geldt uiteraard ook wanneer hij of zij opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. 

terug naar boven

 

Wanneer is er sprake van samenwonen?

Of er sprake is van samenwonen als was er sprake van een huwelijk, daarover kan je van mening verschillen. Als ik samenwoon met een goede vriendin, dan kan de alimentatie gewoon doorlopen. Anders is dat als ik samen ga wonen met mijn nieuwe partner. Wij doen samen boodschappen en hebben ook een gezamenlijke bankrekening. We verzorgen elkaar en delen de kosten. Ongeveer net alsof wij zijn getrouwd. In die situatie komt mijn recht op partneralimentatie te vervallen.

Duurzaam samenwonen: risico’s

Duurzaam samenwonen houdt dus wel een risico in. Als de nieuwe relatie na een half jaar toch niet blijkt te werken, dan heb ik geen partner meer. Maar ook geen partneralimentatie. Dat zou voor mij reden kunnen zijn om het samenwonen uit te stellen en een LAT-relatie te onderhouden. Dan blijft mijn recht op partneralimentatie gewoon doorlopen. Voor mijn ex is dat niet erg gunstig. Die moet in principe immers blijven doorbetalen. 

terug naar boven

 

Wanneer kan ik de partneralimentatie laten wijzigen?

Zodra de omstandigheden veranderen, kan het zijn dat de alimentatie ook gewijzigd moet worden. Denk dan bijvoorbeeld aan een substantiële wijziging van het inkomen. Uiteraard kun je dat onderling afstemmen. Maar als de ander er niet aan wil meewerken, kun je tevens een wijzigingsverzoek indienen bij de rechter. 

terug naar boven

Moet mijn partneralimentatie jaarlijks worden geïndexeerd?

De wet zegt dat je de hoogte van de partneralimentatie jaarlijks per 1 januari moet aanpassen. De regering laat in november weten met welk percentage dit moet gebeuren. Let er op dat de alimentatie per 1 januari steeds aangepast wordt. Is de alimentatie al jaren niet aangepast? Dan is er een flinke achterstand ontstaan. En die moet alsnog worden betaald. Lees meer over de indexering van alimentatie. Daar kan je ook de indexatie berekenen met behulp van onze gratis rekentool. 

terug naar boven

 


 


 

Mijn ex betaalt de alimentatie niet, wat nu?

Als de alimentatie is vastgesteld in een uitspraak van de rechtbank, dan heb je daarmee een “executoriale titel” in handen. Dat wil zeggen, je kunt de originele echtscheidingsbeschikking aan de deurwaarder geven en hem vragen de achterstand voor je te incasseren. Is de alimentatie alleen vastgesteld in een overeenkomst en niet door de rechter bevestigd? Dat maakt op zichzelf weinig uit. Je ex moet dan alsnog betalen. Een overeenkomst heeft echter geen executoriale titel. Je kunt de overeenkomst dan ook niet zomaar aan de deurwaarder geven. Je zult de overeenkomst eerst ter bevestiging aan de rechter moeten voorleggen. De daarop volgende uitspraak kan je dan wel aan de deurwaarder geven.

terug naar boven

 

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!