E-mail 085-8081 499
X

Echtscheidingsconvenant 

IIn een echtscheidingsconvenant leg je alle afspraken vast die je ten aanzien van de scheiding maakt. De mediator is deskundige in het opstellen van het scheidingsconvenant. Hieronder leggen we uit wat er allemaal in moet staan. Ook kun je een echtscheidingsconvenant voorbeeld gratis downloaden. 

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Inhoud convenant scheiding

Het echtscheidingsconvenant kan alleen worden opgesteld door iemand die daarvoor is opgeleid: de echtscheidingsbemiddelaar. Het is wel belangrijk dat je zelf goed begrijpt wat er allemaal in staat. Denk in iedere geval aan de volgende zaken:

terug naar boven

Scheidingsconvenant opstellen

Tijdens de mediation komen deze punten uitgebreid aan bod. Ieder onderwerp wordt besproken. Uiteindelijk besluit jullie hoe ermee om te gaan. Het is immers jullie echtscheiding. Het doel van de mediation is altijd om in gezamenlijk overleg te komen tot een scheidingsconvenant waar je allebei achter staat. De ervaring leert dan ook dat de gemaakte afspraken dan het langste standhouden.

 

terug naar boven

Echtscheidingsconvenant voorbeeld downloaden

Download het echtscheidingsconvenant voorbeeld en bekijk hoe zo’n document er uitziet. Let wel op, want het opstellen is geen eenvoudige invuloefening. De inhoud ervan is voor iedereen verschillend. 

Download het echtscheidingsconvenant

terug naar boven

Zorgvuldige afspraken

Het scheidingsconvenant is niet zomaar een document waarin de afspraken worden vastgelegd. Stel dat er in de toekomst gedoe ontstaat over de afspraken die je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over de verdeling van de pensioenen of de waardeontwikkeling van het eigen bedrijf. Dan val je altijd terug op wat erin het scheidingsconvenant is vastgelegd.  

terug naar boven

Duurzame afspraken

Het is het beste om afspraken te maken waar je allebei achter staat. Dan is de kans namelijk veel groter dat er later geen ruzie over komt. Daarom is mediation ook zo effectief. De mediator helpt jullie immers bij het maken van zulke afspraken. Dan ben je later duurzaam gescheiden

terug naar boven

Mediator en advocaat hand in hand

De mediator helpt je bij het opstellen van het scheidingsconvenant. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? De mediator zal dan een advocaat inschakelen om het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechter. De wet beschrijft hoe de echtscheidingsprocedure precies in zijn werk gaat. 

terug naar boven

Schakel een mediator in

Ga je scheiden en moet er een scheidingsconvenant worden opgesteld? Schakel een ervaren mediator in die jullie kan helpen bij de totstandkoming ervan. Vraag hem eens naar een voorbeeld convenant echtscheiding zodat je een betere indruk krijgt hoe dit er precies uitziet. Hier kun je een mediator zoeken die bij jou in de buurt is gevestigd. 

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!