E-mail 085-8081 499
X

Duurzaam gescheiden, wat is dat eigenlijk?

Duurzaam gescheiden heeft twee totaal verschillende betekenissen. Ten eerste is er de formele kant, zeg maar dat wat de Belastingdienst ervan vindt. Maar er is ook een menselijke kant. Want je bent pas duurzaam gescheiden als je niet steeds ruzie hebt met je ex. We leggen beide betekenissen uit.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Op deze pagina lees je over de volgende onderwerpen:


Duurzaam gescheiden: de formele kant

Laten we beginnen met de betekenis van dit begrip in de formele zin. De Belastingdienst stelt dat je duurzaam gescheiden leeft als je niet meer met elkaar samenwoont, maar niet formeel gescheiden bent. Hoewel je niet meer samenwoont, blijf je wel elkaars fiscale partner.

terug naar boven

Toeslagpartner

Ook blijf je elkaars toeslagpartner. Je moet dus ieder jaar gewoon samen de belastingaangifte doen. Je deelt de toeslagen die je ontvangt. Zolang je duurzaam gescheiden leeft, kun je geen andere fiscale partner of toeslagpartner hebben.Verder maakt het niet uit hoe lang je duurzaam gescheiden leeft.

terug naar boven

Voor wie?

Voor mensen die formeel niet willen scheiden, is duurzaam scheiden een uitkomst. Dan hoef je niet naar de rechter om de scheiding te regelen. Mensen die heel oud zijn, kiezen daar wel eens voor. Of mensen die hoge schulden hebben of een ingewikkeld vermogen. Stel je bent samen ondernemer en beschikt over een heleboel BV’s. En stel dat je verder gewoon goed met elkaar omgaat, je wilt alleen niet langer samenwonen. Dan kan duurzaam gescheiden leven een oplossing zijn.

terug naar boven

Partneralimentatie

Betaal je partneralimentatie aan degene met wie je duurzaam gescheiden leeft? Dan kan je het betaalde bedrag gewoon aftrekken van je inkomen. Degene die partneralimentatie ontvangt, moet het juist optellen bij het inkomen. Let daar goed op bij de belastingaangifte, want dat kan veel geld schelen.

terug naar boven

Beëindiging

Duurzaam gescheiden leven eindigt wanneer beide van volgende situaties zich voordoet:

  1. Als je een verzoekschrift tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed heb ingediend bij de rechtbank;
  2. Als je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. 

terug naar boven

Gratis advies over alle regelgeving

Heb je na het lezen van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze landelijke servicedesk. Onze deskundige adviseurs geven graag antwoord op al je vragen. Dat doen zij helemaal gratis; je betaalt alleen de gebruikelijke telefoonkosten.Duurzaam gescheiden: de menselijke kant

Tot zover de formele kant. Maar er is ook een menselijke kant. Stel je bent al officieel gescheiden, maar je maakt nog voortdurend ruzie met elkaar. Bijvoorbeeld over de zorg voor de kinderen. Of de hoogte van de kinderalimentatie. Misschien is er ruzie over de verkoop van de woning. Dan ben je niet duurzaam gescheiden, in de menselijke zin van het woord.

terug naar boven

Los ruzie op

Sommige mensen maken nou eenmaal graag ruzie, maar de meesten doen dat niet. Bij ons melden zich veel stellen die al gescheiden zijn, maar ruzie hebben over gemaakte afspraken. Vaak blijkt dan, dat de gemaakte afspraken onduidelijk of onvolledige verwoord zijn. Beide partners lezen de bedoeling dan op een andere manier en zo ontstaat er ruzie.

terug naar boven

Dat komt wel goed (of toch niet?)

Je zou degenen de kost moeten geven die tijdens hun scheiding steeds zeggen dat alles wel goed komt. We zijn toch altijd netjes met elkaar omgegaan? Nu kiezen we er toch ook voor om de scheiding netjes te regelen? De valkuil is dan om te verwachten dat dit altijd zo zal blijven. Maar wat gebeurt er als er bijvoorbeeld een nieuwe partner in het spel komt? Of één van beiden wordt werkloos? Dan kan alles veranderen.

terug naar boven

Goede afspraken met hulp mediator

Daarom kiezen steeds meer mensen voor mediation als zij gaan scheiden. De mediator neemt je als het ware aan de hand. Hij of zij wijst op alle zaken die van belang zijn. Ook helpt de mediator bij het maken van afspraken die in de toekomst helder zijn voor beide partijen. Alleen op die manier kan je echt duurzaam gescheiden zijn.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!