E-mail 085 – 401 24 53
X

Pensioen na scheiding

Maak goede afspraken over je pensioen na scheiding. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moeten het vermogen en bezittingen gelijk worden verdeeld. Dat geldt ook voor het, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioen. Lees hieronder meer over je pensioen bij scheiden.

Ik wil een deskundige spreken
Je zit nergens aan vast!

Ga direct naar:


Twee soorten pensioen na scheiding

Ook voor de opbouw van je pensioen heeft een scheiding doorgaans ingrijpende gevolgen. Het is daarom van belang om goed te weten welke rechten en plichten je hebt ten aanzien van de verdeling van het opgebouwde pensioen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten pensioen:

terug naar boven

Ouderdomspensioen

Scheiden en pensioen? De wet schrijft voor dat de ex-partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen. Deze wettelijke regeling wordt ook wel ‘verevening‘ genoemd. In de praktijk betekent dit dat de ex-partner aanspraak kan maken op het pensioen wanneer de ander met pensioen gaat.

terug naar boven

Stel pensioenfonds op de hoogte

Het heeft de voorkeur dat het pensioenfonds het pensioen te zijner tijd rechtstreeks aan jou uitkeert. Dat kan op voorwaarde dat je het pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding informeert. Gebruik daarvoor dit formulier van de Rijksoverheid.

terug naar boven

Pensioen bij scheiden goed vastleggen

Om de verevening van het ouderdomspensioen goed vast te leggen, wordt de volgende clausule opgenomen in het echtscheidingsconvenant:

De door ieder van partijen opgebouwde rechten op ouderdomspensioen zullen worden verevend volgens de standaardmethode, die opgenomen is in de Wet Verevening Pensioenrechten. Partijen zijn ermee bekend dat zij om die verevening te bewerkstelligen een daartoe bestemd formulier ingevuld en ondertekend uiterlijk binnen 2 jaar na de totstandkoming van de echtscheiding moeten indienen bij het desbetreffende pensioenfonds.

Overigens ontvangt de ex-partner het door de ander opgebouwde pensioen alleen zolang die ander nog in leven is. Mocht hij of zij komen te overlijden, dan is er in sommige gevallen nog wel een regeling ten aanzien van het bijzonder partnerpensioen. Vraag je pensioenfonds hoe dit bij jullie zit.

terug naar boven

Partnerpensioen

Niet ieder pensioen is hetzelfde. Bij sommige pensioenregelingen bouw je partnerpensioen op. Als dat zo is, dan heeft jouw ex-partner recht op partnerpensioen wanneer je komt te overlijden. Indien het pensioen ‘op risicobasis is verzekerd’, dan heeft je ex-partner geen recht op partnerpensioen na jouw overlijden.

De wet schrijft voor dat het gehele partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ten bate van je ex-partner komt. De wettelijk term daarvoor is het bijzonder partnerpensioen.

terug naar boven

Verder praten met een ervaren mediator?

Heb je naar aanleiding van pensioen na scheiding en de eventuele rol van de mediator nog vragen? Schroom dan niet om contact met op ons te nemen over scheiden en pensioen. Laat een telefoonnummer achter en we bellen vandaag nog terug om je meer informatie te geven over pensioen en scheiding.

terug naar boven

Geef mij gratis advies
Je zit nergens aan vast!