E-mail 085-8081 499
X

Actieve deelnemer pensioen (definitie)

Actieve deelnemer pensioen (definitie)

Een actieve deelnemer pensioen is iemand die via een pensioenregeling ouderdomspensioen opbouwt. Dit zijn de meeste werknemers in loondienst. Veel ZZP-ers en overige ondernemers opbouwen geen of weinig pensioen op. Wel is het zo dat er ook voor hen steeds meer mogelijkheden ontstaan om pensioen op te bouwen.

Is je pensioenopbouw bij een pensioenverzekeraar geëindigd, maar je hebt niets met de opgebouwde rechten gedaan? In zo’n geval spreken we van een niet-actieve deelnemer pensioen.

Als je tijdens het huwelijk pensioenrechten hebt opgebouwd, dan dienen deze pensioenrechten bij scheiding verevend te worden. Dit noemen we pensioenverevening. Over en weer heb je in beginsel recht op de helft van de door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Pensioenrechten die vóór of na het huwelijk zijn opgebouwd worden niet verevend. Voor pensioenverevening maakt het verder niet uit of je op het moment van scheiding een actieve of een niet-actieve deelnemer pensioen bent.

Via een pensioenberekening kun je erachter komen hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.