E-mail 085-8081 499
X

Huwelijksakte (definitie)

Huwelijksakte (definitie)

De huwelijksakte wordt opgesteld en ondertekend op het moment waarop je in het huwelijk treedt. Daarna wordt deze bewaard in het Huwelijksregister van de gemeente waarin je bent gehuwd.

In de echtscheidingsprocedure verlangt de rechtbank een bewijsstuk van het huwelijk. Een afschrift van de huwelijksakte zal daarom aan het verzoekschrift tot echtscheiding worden gehecht. Het afschrift, of uittreksel, wordt door jullie of door jullie mediator aangevraagd bij de gemeente waarin jullie zijn getrouwd.

Nadat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken zullen de gegevens van de echtscheidingsbeschikking worden toegevoegd aan de huwelijksakte. Dit gebeurt doordat er een tweede pagina aan wordt gehecht. Deze tweede pagina noemen we “de latere vermelding”. Hierop staan de gegevens van de echtscheidingsbeschikking vermeld. Vanaf het moment waarop de latere vermelding aan is toegevoegd, ben je officieel gescheiden. Verzuim je dit laatste echter te doen, dan ben je dus nog niet gescheiden. Zelfs al heeft de rechter de echtscheidingsbeschikking afgegeven. Je moet de gehele echtscheidingsprocedure dan weer opnieuw doorlopen.