E-mail 085-8081 499
X

Ondertoezichtstelling (definitie)

Ondertoezichtstelling (definitie)

Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken door de rechter. Dit gebeurt als er ernstige zorgen zijn over het welzijn of de ontwikkeling van een kind of de kinderen.

Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt meestal bij de rechtbank ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming. Ook het Openbaar Ministerie of een van de ouders kan in bepaalde situaties een verzoek indienen bij de rechtbank. De ouders kunnen verweer voeren in de procedure en zich laten bijstaan door een advocaat.

Voogdijstelling

Als de rechter de ondertoezichtstelling uitspreekt zal daarbij ook een voogdijinstelling worden benoemd. De door deze instelling te leveren voogd zal toezicht houden op het welzijn van het kind. De voogd kan ook aanwijzingen geven aan de ouders. De ouders zijn verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

De rechtbank bepaalt verder de termijn waarbinnen de ondertoezichtstelling geldt. Voordat de termijn afloopt kan de rechter om verlenging worden verzocht. Verlenging zal worden gevraagd als de zorgen om het kind op dat moment nog bestaan.

Echtscheidingsprocedure

Het komt regelmatig voor ouders tijdens hun echtscheidingsprocedure onvoldoende zorgen voor het welzijn van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Ook als de procedure al afgerond is of wanneer ouders nog bij elkaar zijn, komt dit voor.