E-mail 085-8081 499
X

Combinatiekorting (definitie)

Combinatiekorting (definitie)

Wat is combinatiekorting? Hiermee wordt voluit bedoeld de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een heffingskorting. Oftewel: een korting op de belasting die je over je inkomen verschuldigd bent aan de belastingdienst.

Veel ouders hebben er recht op 

De korting is bedoeld voor werkende ouders, alleenstaande ouders en de minst verdienende fiscaal partner met een kind jonger dan 12 jaar. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om:

  • eigen kind
  • pleegkind
  • stiefkind
  • geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van je huidige echtgenoot of geregistreerd partner
  • als je samenwoont of een huisgenoot hebt en je bent fiscale partners, het kind van die fiscale partner

Voorwaarden combinatiekorting aanvragen

Aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn voorwaarden gesteld. Je kunt de combinatiekorting aanvragen als je kind jonger is dan 12 jaar en minstens 6 maanden per jaar op jouw adres staat ingeschreven. Bovendien is de korting inkomensafhankelijk. Dit betekent dat de hoogte van de korting afhankelijk is van de hoogte van je inkomen.

Combinatiekorting en co-ouderschap

Deel je de zorg voor de kinderen bij helfte, in de regel co-ouderschap genoemd? Dan kunnen beide ouders mogelijk voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen. Zoek dit zorgvuldig uit zodat je niet onnodig teveel betaalt aan belasting.

Deze heffingskorting is van invloed op wat je netto overhoudt. De combinatiekorting berekenen is daarom onderdeel van de alimentatieberekening.