E-mail 085-8081 499
X

Huwelijksregister (definitie)

Huwelijksregister (definitie)

Het Huwelijksregister is het register van de Burgerlijke Stand waarin de huwelijksaktes worden bewaard.

Als je trouwt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin je trouwt de huwelijksakte opgesteld. Na de huwelijkssluiting wordt de akte door de ambtenaar in het Huwelijksregister geregistreerd en bewaard. Op de huwelijksakte staan de gegevens van het zogenoemde burgerlijk huwelijk vermeld. Denk hierbij aan namen en gegevens van de echtgenoten, plaats en tijdstip van de huwelijkssluiting en de namen van de getuigen.

Instanties kunnen vragen om bewijs van het huwelijk. Hiervoor kan je een uittreksel uit het register aanvragen in de gemeente waarin je bent getrouwd. De gemeente brengt hiervoor kosten in rekening, leges. De leges zijn per gemeente verschillend.

Wanneer ben je officieel gescheiden?

Pas op het moment waarop de door de rechtbank gegeven echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het Huwelijksregister ben je gescheiden. Niet eerder. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand hecht een tweede pagina aan de huwelijksakte. Hierop staan de gegevens van de echtscheidingsbeschikking vermeld. Deze tweede pagina noemen we de latere vermelding. Op het moment waarop de latere vermelding aan de huwelijksakte wordt gehecht ben je gescheiden.