E-mail 085-8081 499
X

Duurzaam samenwonen (definitie)

Duurzaam samenwonen (definitie)

Duurzaam samenwonen betekent dat je samenwoont en samen een huishouding hebt. Net alsof je bent getrouwd. Je zorgt voor elkaar, ook in financiële zin. Samen doe je boodschappen en samen verdeel je de klussen in en rond de woning.

Duurzaam samenwonen betekent ook dat de samenwoning een duurzaam karakter heeft. De term ziet dus niet op een paar weken maar op langere termijn. Heb je recht op partneralimentatie? Dan komt dit recht te vervallen op het moment duurzaam samenwoont. Definitief. Jouw ex zal dan wel moeten kunnen aantonen dat er sprake is van duurzaam samenwonen.

Beëindiging partneralimentatie

Over de beëindiging van partneralimentatie ingeval van samenwonen kunnen in het scheidingsconvenant andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat het recht op partneralimentatie ingeval van samenwoning zal blijven bestaan voor een bepaalde periode. Voordeel hiervan is dat degene die alimentatie ontvangt eerder de stap zal durven nemen om te gaan samenwonen. Degene die alimentatie betaalt zou hierdoor weer sneller van de verplichting tot betaling af kunnen zijn.

Samenwonen met anderen

Er kan sprake zijn van duurzaam samenwonen, ook als je samenwoont met een broer, zus of bijvoorbeeld tante. Ook dan komt de partneralimentatie in beginsel te vervallen. Hiervan is echter geen sprake als je samenwoont met je minderjarige kinderen.

Het tegenovergestelde van duurzaam samenwonen is duurzaam gescheiden leven.