E-mail 085-8081 499
X

Draagkrachtberekening (definitie)

Draagkrachtberekening (definitie)

Een draagkrachtberekening vormt onderdeel van een alimentatieberekening.

In een alimentatieberekening wordt eerst berekend of er aan de kant van een van de partners, of de kinderen, behoefte is aan alimentatie. Dit noemen we de behoefteberekening. Als uit de berekening een behoefte aan alimentatie blijkt volgt de draagkrachtberekening. In de draagkrachtberekening wordt berekend of, en zo ja in welke mate, de alimentatieplichtige bij kan bijdragen in de behoefte.

Onderdeel van een alimentatieberekening vormt ook een draagkrachtvergelijking. Ook voor de partner die de bijdrage zal ontvangen wordt een zelfde draagkrachtberekening opgesteld. Deze wordt vergeleken met de draagkrachtberekening van de partner van wie de bijdrage wordt gevraagd.