E-mail 085-8081 499
X

Voogdij (definitie)

Voogdij (definitie)

Voogdij is een vorm van gezag over de kinderen dat uitgeoefend wordt door een derde. Een derde, zijnde niet een van de ouders.

De voogdij over kinderen kan uitgeoefend worden door een voogd of voogdij-instelling. Bijvoorbeeld als de ouders niet in staat zijn om het gezag uit te oefenen. Dit is onder andere het geval als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel waardoor de ouders zijn ontheven uit het ouderlijk gezag.

Ook als beide ouders komen te overlijden zal er een voogd over de kinderen moeten worden benoemd. In een testament kunnen de ouders de voogd, of twee voogden, al hebben aangewezen voor het geval zij zouden komen te overlijden. Dit kan al voordat een kind is geboren.

Sinds 2014 is het ook mogelijk om zonder testament een voogd aan te wijzen voor de situatie waarin de ouders zouden komen te overlijden. Dit kan door registratie in het Centraal Gezagsregister. De registratie is gratis. Registreren kan door via DigiD in te loggen op de website van de rechtbank.